В ОБЩИНА СТРУМЯНИ СЕ ПРОВЕДЕ СПОРТНА ИНИЦИАТИВА ПОД НАДСЛОВ "НЕ НА НАРКОТИЦИТЕ"!

Децата в община Струмяни се включиха  в спортни игри на реновирания стадион в с. Струмяни и отбелязаха Международния ден за борба със злоупотребата с наркотици. Спортната инициатива бе под надслов "Не на наркотиците" и бе организирана от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към община Струмяни, като част от лятната анимационна програма за децата в общината.


Няма добавени коментари.

Добави коментар: