ДЕН НА ЗАНАЯТИТЕ В ОБЩИНА СТРУМЯНИ!

Днес децата от община Струмяни имаха възможност да се докоснат до традициите, историята и бита от миналото. Във връзка с лятната програма на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към община Струмяни, децата гостуваха в Посетителски Център - с. Струмяни, където заедно с Марияна Стоянова - обществен възпитател и служители от общинска администрация се докоснаха до традиционни за българската култура занаяти от близкото минало. С много ентусиазъм и желание децата бродираха, изработиха бижута, шиха и се запознаха с начина на работа на тъкачния стан, създавайки красиви килимчета и шалчета.

 

 


Популярни тагове

Няма добавени коментари.

Добави коментар: