АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТИ, НАМИРАЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТРУМЯНИ, ПОЛУЧИХА СТАТУТ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКА НЕДВИЖИМА КУЛТУРНА ЦЕННОСТ

Съгласно заповед номер РД09-719 / 05.09.2017 г. на Министъра на културата на Република България е предоставен статут на обект „Раннохристиянска базилика“ , разположена в землището на с.Микрево, община Струмяни с класификация на единична археологическа недвижима културна ценност с категория „национално значение“.

Съгласно заповед номер РД09-721 / 05.09.2017 г. на Министъра на културата на Република България обект „Праисторическо селище“ в местността „Масовец“, в землището на с. Илинденци, община Струмяни получи статут с предварителна класификация на единична културна недвижима ценност с категория „местно значение“.

Териториите на двата обекта, се определят като територии за археологическо проучване, консервация, реставрация и експониране на археологически недвижими културни ценности и структури. Забранява се всякакъв вид обработка на земя.

Забраняват се всякакви строителни дейности с изключение на изграждане на инфраструктура, свързана с експонирането на недвижимата археологическа културна ценност или за осигуряване на достъп и обслужване на посетителите – защитни покрития, навеси, информационни табла, художествено и функционално осветление, пътеки.

Всички работи, свързани със социализацията на археологическите недвижими културни ценности, нарушаващи целостта на земния пласт се извършват задължително под ръководството на археолог, а проектната документация се съгласува с Министерството на културата.

 


Няма добавени коментари.

Добави коментар: