СУИЧЕ "Св. Кл. Охридски" е домакин на Петата международна среща на участници в образователен проект

СУИЧЕ "Св. Кл. Охридски" работи по проект „Родителски кът“,  2015-1-PL01-KA201-016992 от учебната 2015/16 година.  От 11 до 13 октомври 2017 училището е домакин на Петата международна среща на участниците в проекта.

Тя ще се проведе на 11 октомври 2017 от 9:30 в конферентната зала на хотел „Монте Кристо“.

Съвместно с още осем партньори от 7 държави СУИЧЕ реализира три годишения проект за стратегическо партньорство по програма Еразъм +, КД2. Партньорите по проекта са:

Фондация “Архипелаг за социални иновации”

Полша - контрактор

PIA d.o.o. Веление

Словения - координатор

Основно училище “Алекса Сантич”, Сараево

Босна и Херцеговина

Golbasi  Регионален директорат за образование

Турция

Kilis Регионален директорат за образование

Турция

Основно училище, Шаловци

Словения

Tiny signers, Лийдс

Великобритания

GeoClube, Порто

Португалия

СОУИЧЕ “Св. Климент Охридски”, Благоевград

България

Основни цели на работа по проекта са:

Подобряване уменията на учителите при работа с родители и разширяване на съвместните дейности.

Израждане на умения у родителите да подкрепят децата си при преодоляване на трудни ситуации и да съдействат за развитие на способностите им.

Прерастване на сътрудничеството с родителите в партньорство.

След задълбочен анализ на добрите европейски практики е изработено  на ръководство добри практики с указания и методология  за прилагането им при ученици от различни възрастови групи. Същото е достъпно за всички интересуващи на сайта на проекта http://parentscorner.eu.

Провеждат се обучения на учителите и училищни ръководства с подготовени програма и материали за структурирани курсове и прилагане на добрите практики в поне пет нови училища за всеки партньор.

Предстои провеждането на мониторинг на приложението на добрите практики в ръководството и адаптирането им към местните условия в училища в страната на всеки партьор.

Предстои организиране и провеждане на конференция за представяне на работата с родителите в училищата във всяка страна партньор за подобряване съвмесната работа училище-родители.


Няма добавени коментари.

Добави коментар: