Общински съвет – Гоце Делчев удостои покойния зам.министър на финансите Нахит Зия със званието „почетен гражданин“

На проведено редовно заседание, Общински съвет – Гоце Делчев единодушно реши да удостои посмъртно със званието «Почетен гражданин на гр. Гоце Делчев» Нахит Джевдет Зия. Предложението на кмета на общината Владимир Москов бе най-високото отличие на общината да бъде връчено посмъртно за активната обществена и патриотичната дейност на Нахит Зия в годините, в които той бе заместник-кмет на Гоце Делчев, народен представител и заместник-министър на финансите. Предложението бе гласувано с пълно единодушие. Веднага след това, в знак на уважение и преклонение пред живота и делото на Нахит Зия, общинските съветници станаха на крака и го аплодираха. През 2006 година, по време на изпълнение на служебните му задължения, Нахит Зия пострада тежко в катастрофа и след 11 години прекарани в кома почина през месец юли 2017 г.

Почетният гражданин на Гоце Делчев Нахит Зия има изключителен принос за развитието на Гоцеделчевския край. Като народен представител и заместник-министър е подпомагал всички дейности, свързани с икономиката и инфраструктурата на общината. Има специален принос за благоустрояването на населените места в общината, осигуряването на необходимите средства и пускането в експлоатация на Пречиствателната станция за питейни води в Гоце Делчев, както и за подпомагане на общинската болница.

 

 През целия си жизнен път Нахит Зия бе истински патриот и родолюбец, милеещ за родния си край. Той е работил честно, почтено, всеотдайно и професионално в интерес на хората, града, района и родината.

 

Нахит Зия е роден в гр. Гоце Делчев на 26.10.1951 г. Завършил е Висшия финансово-стопански институт в Свищов. Професионалната му дейност започва през 1977 г. като икономист в УКВ завода. От 1980 до 1993 година е главен счетоводител и икономически директор на завод "Пиринпласт" в гр.Гоце Делчев. От 1993 г. работи в банковата система. От декември 1999 г. е заместник-кмет на община Гоце Делчев. От 2001 година е заместник-министър на финансите на Република България в две последователни правителства. Народен представител в 40-то Народно събрание.

 

 


Няма добавени коментари.

Добави коментар: