Община Разлог проведе кампанията по събиране на опасни битови отпадъци в мобилни събирателни пунктове

Жителите на Разлог и населените места имаха възможността да изхвърлят опасните битови отпадъци от домовете и офисите си в осигурените от Община Разлог мобилни събирателни пунктове.  На пунктовете освен предаване на отпадъците, жителите получиха и пояснения за целта на разделното събиране на опасни битови отпадъци.  Служители от Община Разлог разясниха какво трябва да се предприе при счупване на живачен термометър в дома, както и идентифицирането на опасни материали и отпадъци.    

     След приемането на опасните битови отпадъци в мобилния събирателен пункт се транспортират директно до специална площадка, където се извършва последващото им третиране.


Няма добавени коментари.

Добави коментар: