ОБЩИНА СИМИТЛИ СПЕЧЕЛИ 4 МИЛИОНА ЗА ДВА НОВИ ПРОЕКТА В КРАЯ НА ГОДИНАТА

Нов площад, училищен двор и физкултурен салон за Симитли с 4 милиона в края на годината.
 
В последните дни от 2017 година Симитли с нови 4 милиона за проекти. Основен ремонт  на двора на СУ “Св.Св.Кирил и Методий“ и на физкултурния салон на гимназията ще бъде направен в единия проект, който е на стойност 2 милиона лева.
 
Днес кметът на община Симитли Апостол Апостолов подписа договора  по Подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктури от Мярка 7 Основни услуги и обновяване на селата в селските райони от програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
 
Така учениците в Симитли ще могат да се радват на нов двор и зала, обновени по спечеления проект. Още два милиона лева подсигури днес за общината кметът Апостолов, като подписа още един договор по проект,  финансиран от държавния бюджет. Финансирането е за реновиране  на площадното пространство на град Симитли.


Популярни тагове

Няма добавени коментари.

Добави коментар: