Над 25 млн.лева е проекто-бюджетът на община Гоце Делчев за 2018 г.

Публично обсъждане на Проекто - бюджета за 2018 година на община Гоце Делчев се проведе днес. На него присъстваха кметът на общината Владимир Москов, директорът на Дирекция „Финансово-стопански дейности“ Йорданка Ендрева, главният счетоводител на общината Антоанета Пенкова, Асан Имамов и Марина Герова – икономическо развитие и проекти, Костадин Харисков – младежки дейности. 
Кметът Владимир Москов обясни, че бюджетът за следващата година е балансиран и в него са осигурени средства за всички дейности в общината. 
Проекто-бюджетът на община Гоце Делчев за 2018 г. възлиза на 25 988 120 лв. От тях приходите с държавен характер са 15 770 000 лв., а тези с общински характер – 10 218 120 лв., като от тях собствените приходи на общината се очаква да бъдат 5 890 550 лв. Предвидената целева субсидия за капиталови разходи в бюджета на община Гоце Делчев за 2018-та година е 459 200 лв. 
И през следващата година продължава активната работа на общинското ръководство по привличане на млади лекари, които да останат на работа в гоцеделчевската болница. За целта, от няколко години е създаден специален фонд за подпомагане на специализанти, които след това имат ангажимента да работят в МБАЛ „Иван Скендеров“. Към момента лекарите – специализанти, които са подпомагани по тази програма са 8. 
През 2018 година се очаква да приключат и няколко много важни проекти на община Гоце Делчев. Два от тях са свързани със западната част на града – подмяна на водопроводната мрежа и рехабилитация на уличната мрежа. Очаква се също да бъде подписан и договора по проект за ремонт на образователната инфраструктура, чрез който ще бъдат обновени Второ ОУ и детските градини „Радост“ и „Калинка“


Популярни тагове

Няма добавени коментари.

Добави коментар: