До 300 лева глоба за мърсотия на сергиите в Банско

Община Банско задължи всички, които ползват общински терени за търговска дейност, да поддържат чистота на отстъпения им за ползване парцел. Те трябва след края на работния ден да го привеждат в състоянието, в което им е бил предоставен.

С решение на общинския съвет на лице, което не поддържа чистота на отстъпения му за ползване общински терен и след края на работния ден не го почисти, се налага глоба в размер от 20 до 200 лв. – за физическите лица, и с имуществена санкция в размер от 30 до 300 лв. - за едноличните търговци и юридическите лица.

При повторно нарушение се санкционира в размер от 40 до 400 лв.  – за физическите лица, съответно имуществена санкция в размер от 50 до 500 лв. – за едноличните търговци и юридическите лица.

Местният парламент възложи на кмета на община Банско Георги Икономов да предприеме последващите съгласно закона действия за изпълнението и контрола по изпълнението на новите разпоредби в общинската Наредба.


Популярни тагове

Няма добавени коментари.

Добави коментар: