Община Благоевград учредява Съвет на жените

 

Съвет на жените ще бъде учреден към Община Благоевград. Той ще бъде председателстван от заместник-кмета по култура и хуманитарни дейности Христина Шопова. Целта е в Съвета да бъдат включени  дами с изявена гражданска позиция, имащи конкретни предложения за подобряване на градската среда на живот и развитие на Благоевград.  Желание за членство може да заяви всяка дама, представител на НПО, бизнес или гражданин.

Първото заседание на Съвета ще бъде на 11.01.2018 г. от 17:30 часа в зала 5 на Община Благоевград.

По време на срещата ще бъдат регистрирани и първите представители на Съвета. Предстои да бъде изготвен и график за последващи срещи, на които ще се обсъждат проблеми и предложения за  подобряване на условията на живот в Благоевград.

Ще бъде воден и протокол, който бъде предоставян на кмета на Благоевград д-р Атанас Камбитов.

 


Няма добавени коментари.

Добави коментар: