Община Петрич ще работи по важни проекти тази година

35 803 023 лева е бюджетът на община Петрич за 2018 г. Сумата е с 9 733 437 лв повече в сравнение с годината на встъпване на екипа на кмета Димитър Бръчков. Увеличението идва от по-добрата събираемост на местните данъци и такси, по-ефективното управление на общинската собственост и осигуряването на значително външно финансиране за важни общински обекти. Тази година ще бъдат завършени с преходен остатък от 3 114 456 лв. Домът на покойника и паркингът до гробищния парк, спортната зала в Гранично поделение, пътят за античния град Хераклея Синтика и новият зеленчуковия пазар в града.

За подобряване на енергийната ефективност на сградата на болницата ще се инвестират 600 000 лв. от държавата, ще се закупи и нов рентген. С осигурено външно целево финансиране ще бъде укрепено и  свлачището по пътя Кърналово–Дреново, за което са предвидени 262 000 лева. Сумата за капиталови разходи е 4 701 307 лв. След години очакване е заложен и нов сондаж на река Струмешница за 145 000 лв., който да гарантира необходимия дебит на питейната вода за града и три съседни села.

Кметът ще предложи на ОбС да определи като обект от първостепенно значение изграждането на довеждащ водопровод и допълнителен резервоар за града. Така с проект за над 2 млн лв ще се кандидатства пред МРРБ. „Обектът е стратегически, защото ще осигурим допълнително гравитачна питейна вода”, посочи кметът. Повече ще са парите - 420 000 лв., за поддържане на уличната мрежа в града. С близо 400 000 лв. е ръстът на средствата, които се насочват към благоустрояването на селата през годината. През 2017 г. са били 586 000 лв., а тази година се предвиждат 928 000 лв. От тази сума 400 000 лв. са за благоустрояване на най-голямото село Първомай, а 121 000 лева са за ремонт на читалищата в някои села.

 


Популярни тагове

Няма добавени коментари.

Добави коментар: