Георги Огнянов: Къщите за гости са шанс за оцеляването на китните ни села

Георги Христов Огнянов на 39 години,собственик на къща за гости и управител на „Галарис БГ” ЕООД. Дейността на дружеството е в сектор „Селски туризъм и хотелиерство”. Амбицията му е да предлага на туристите в Добърско съчетание от уютната атмосфера на къщата за гости и забележителности, даващи възможност за развитие на културен, еко и селски туризъм в региона.

Г-н Огнянов, Вие изпълнявате проект по Стартегията за местно развитие на МИГ – Разлог. На какъв етап сте и какви дейности са заложени във Вашия проект?

Моят проект е за довършване и оборудване на къща за гости в с.Добърско.Като цяло, изграждането на такава къща, съм започнал още преди седем години.Да си призная честно, постъпих малко авантюристично в началото,тъй като имах идеята,имах желанието, имах и част от средствата, но как ще стигна до края на това мое начинание, сам не знаех. В един момент нещата зациклиха и идеята, както и къщата на груб строеж, останаха да отлежават във времето. За всяко нещо се изисква известна доза кураж и вяра, както и преследването на правилната посока. С възможността предоставена чрез Стратегията за местно развитие на МИГ-Разлог, проектът ми отново се съживи и вече нещата са съвсем ясни и смея да кажа осъществими. В момента имаме довършителни строително-монтажни работи, след което следва обзавеждане и оборудване и с това, проектът ще приключи.

Какви са целите на Вашия проекта и какви резултати очаквате да постигнете с неговото изпълнение?           

Мисля, че заниманието с туристическа дейност в селските райони, настаняването в къщи за гости, където връзката на гост и домакин е съвсем пряка, докосването до домашния уют и гозби, непосредствената среща с местните традиции и обичаи, има все по-голям потенциал. А и село Добърско ярко се отличава с богатото си минало, запознаването с неговата история е предизвикателство за всеки турист. Животът на една къща за гости зависи от нейния стопанин, ако съумее да изгради такава атмосфера – да предизвика интереса на посетителите, а същевременно и да внимава да не досади по някъкъв начин. Искрено се надявам да можем да намерим този баланс, а изборът на такъв вид почивка в съзнанието на хората да се увеличава. Така селата ни няма да са изолирани и миграцията може частично да бъде овладяна.

Кой е най-трудният етап в изпълнението на един проект? Срещнахте ли подкрепата на екипа на МИГ – Разлог?     

Най-напред всеки трябва да осъзнае своите цели и интереси. С разработването на един проект може да се каже, че човек се учи в движение. Винаги се явяват особености, които да бъдат решени за конкретния случай. Като цяло, проектите са юридическа, техническа и счетоводна материя и е по-добре в тази област да се позовем на съответните специалисти и консултанти. Когато всичко е съобразено с българското законодателство, не би следвало да има проблеми. Проблемите идват с осъществяването на самия проект, начините на финансиране, особено когато участват новосъздадени фирми, нямащи преди това дейност. Това би било основна пречка и за провалянето на един проект. Тук искам да използвам случая и да благодаря на екипа на МИГ Разлог, който с цялото си търпение и отзивчивост, дава тласък за развитието и осъществяването на проектите по стратегията за местно развитие. Те са безценен помощник, съветник и посредник между нас – местните бенефициенти и Фонд ”Земеделие”.

Необходимо ли е да има повече проекти, финансирани по стратегията на МИГ – Разлог, за да се развие туризмът на територията на община Разлог?

Разбира се, че е необходимо. Хубаво е да има проекти, свързани с популяризирането на историческото минало на Разлог - в частност на съставните села на общината - проучване и археология, организиране на мероприятия, свързани с местните традиции - все неща предпоставка за предизвикване интереса на туристите. Всеки един проект носи частица живителна сила, както в икономически аспект, така и в духовен план, когато целите са постигнати.


Няма добавени коментари.

Добави коментар: