Бисер Михайлов: Събарянето на незаконните постройки в Гърмен ще продължи, щом бъде решен проблемът с настаняването на ромите

Водещ:Продължаваме по една тема, която е на дневен ред от дълго време насам – казусът „Гърмен“. Все още не може да се намери място за настаняване на ромите, живеещи в незаконните постройки, които трябва да бъдат съборени. Как и кога ще бъде намерено решение – това ще коментираме в следващите минути с областния управител на Благоевград Бисер Михайлов. Г-н Михайлов, казусът „Гърмен“ все още е на дневен ред. Докога ще се бави решението на проблема? 
Бисер Михайлов: Предприемат се стъпки за решаването на този проблем. Беше предложено на последния общински съвет в село Гърмен от страна на кмета на общината г-жа Минка Капитанова място за настаняване. Това са сгради на бивши здравни служби. Едната, манираща се в село Гърмен, а другата – в село Горно Дряново, но за съжаление общинските съветници не пожелаха да гласуват това предложение на кмета. На самия общински съвет, обаче беше внесена една декларация, в която имаме три основни момента. Единият – да бъде описано имотното състояние на жителите на кв. „Кремиковци“ с цел да се види дали всъщност те разполагат със собствени имоти, независимо къде са разположени на територията на страната – недвижими такива, земеделски земи, урегулирани парцели или други жилищни сгради. По отношение на финансовото им състояние във втората си част, защото за мен неизменната част от решаването на този проблем е възможността чрез процедиране на ПУП-ове те да започнат да строят като всички останали български граждани законни постройки, след като се процедират тези ПУП-ове. В този ред на мисли във втората част те трябва да декларират доходи такива, каквито имат – от социални помощи, от трудови взаимоотношения, извънтрудови взаимоотношения, както и евентуално някакви спестявания, за да имаме възможност да имаме по-систематизирана информация за това, какви са им възможностите и проблемът да бъде решен по законово установения ред. В третата част ще им бъде предложено настаняване в държавен или общински имот по възможност, за да можем наистина да имаме реална информация за това, колко от тези жители желаят такова настаняване, защото това досега не се е случило и всъщност различни тълкувания има по въпроса, колко от жителите биха се настанили в такива места, след като им бъде предложено. За да имаме ясна представа за това, колко от тях биха приели, защото на самия общински съвет постоянно се спекулира с темата как да настаним, примерно, 800 семейства. Да, но ние всъщност не знаем точно колко желаят такова настаняване. В общия смисъл това са стъпките, които трябва да бъдат предприети – намиране на място и процедиране на ПУП-ове с възможност да построят, независимо от големината на постройките, 25-30 квадратни метра, в зависимост от възможностите, които имат вече. 
Водещ: Тук говорим за построяване на изцяло нови къщи, а не за узаконяване на вече съществуващите, нали така? 
Бисер Михайлов: Категорично. По българското законодателство тези постройки не могат да бъдат узаконени. Междудругото, беше направено и предложение от страна на част от общинските съветници да бъде създадено ново населено място, което да се казва село Кремиковци, на което обърнах внимание, че това по никакъв начин няма да реши проблема с незаконните постройки. По своя смисъл и по българското законодателство те са категорични, и категоричен съм, че те подлежат на премахване. 
Водещ:Споменахте за проверките, които предстои да бъдат направени на имотите, на доходите на ромите в Гърмен. Колко време ще отнемат тези проверки? 
Бисер Михайлов: Искам да акцентирам – те не са проверки. Самите жители ще попълнят декларации, в които ще декларират това, което всъщност реално притежават, за да можем ние да намерим също общо решение на въпроса. След влизане в сила на решението служители на Общинска администрация със заповед на кмета трябва да са на място в махалата, където жителите да попълнят тези декларации. 
Водещ:Виждате ли инициатива и от страна на ромите, защото поне от това, което излиза като новини от Гърмен, се разбира, че те категорично не искат да се местят, искат да продължат да живеят всички заедно? 
Бисер Михайлов: Именно това е причината да поискаме от тях да заявят дали желаят да бъдат настанени. Акцентирам върху част от декларацията, която трябва да попълнят, защото наистина по тази тема има много и разнопосочни мнения. 
Водещ:Какво обаче ще се случи, ако заявят, че не желаят? 
Бисер Михайлов: При това положение нали сами разбирате, че след премахването на сградите те трябва самички да намерят или квартира, или възможност, където да живеят, то е нормално. 
Водещ:Да, което може би било трудно за част от тях. Какво се случва със събарянето на тези незаконни постройки? Кога ще продължи то? 
Бисер Михайлов: Събарянето на незаконните постройки е процес, който неизменно ще продължи. Причината е писмото, което пристигна от съда за правата на човека, Европейския съд за правата на човек. В момента, в който се вземе решение за предлагане за временна мярка за наставяне, процесът ще продължи. 
Водещ:Всъщност събарянето вече започна, но като че ли с много бавни темпове. Има ли риск това събаряне да продължи да се отлага във времето? Все пак над 120 постройки трябва да бъдат премахнати. 
Бисер Михайлов: Има график, по който това ще се случи. Както и преди споменах, временно е състоянието, в което се преустановява премахването на постройките в следствие на писмото, което е от Европейския съд за правата на човека, но работим в посоката да се реши този проблем, така че този процес ще продължи. 
Водещ:Каква е координацията между различните институции, които са отговорни за този въпрос? Има ли диалог? 
Бисер Михайлов: Абсолютно прекрасна координация е създадена между институциите, които работят на терен от страна на държавата. Всички те нееднократно са били на място, организирани са съвместни екипи, които са били излезли с протоколи от своята работа, и е абсолютно ясно какво точно се е свършило до момента, какво би трябвало да се свърши. Въпросът е, както казах, да бъде намерен начин за настаняване на желаещите от стана на жителите на кв. „Кремиковци“, след което процесът ще продължи. Именно и поради тази причина искаме една систематизирана информация да видим колко от тях желаят настаняване. 
Водещ:Да, като че ли именно това настаняване се превърна в най-големия проблем, тъй като кметът на Гърмен Минка Капитанова нееднократно и в нашия ефир е заявявала, че общината няма общински жилища, които да предостави. 
Бисер Михайлов: Да, но на последното заседание на Общинския съвет от страна на кмета, вече се повтарям, беше внесено такова предложение за сгради, които са в общо добро състояние, които могат да бъдат ползвани, с наличие на вода, на санитарни възли. За съжаление, обаче не беше гласувано от страна на общинските съветници предложението. 
Водещ:Защо според Вас не беше гласувано, как си обяснявате това? Вие присъствахте на този Общински съвет, нали така? 
Бисер Михайлов: Присъствах, точно така. Не мисля, че беше добре разяснено какво точно и по какъв начин се случва, и мисля след един кратък период от време и проведени разговори с общинските съветници от моя страна отново да бъде внесено предложение за нова такава точка в Общински съвет. Съответно, ако бъде приета, това е добър знак. 
Водещ:Ще търсите начини да се постигне съгласие по този въпрос? 
Бисер Михайлов: Точно така. 
Водещ:Благодаря Ви, г-н Михайлов, за времето, което ни отделихте. Надяваме се, че скоро ще бъде намерено решение. Може би такова решение очакват не само жителите на Гърмен, а цялото българко общество. 
Бисер Михайлов: И аз се надявам, защото повече от 60 дни вече продължава този процес и мисля, че с малките стъпки, които набелязваме, ще тръгне процесът, така че да се стигне до решение. Агенция ФОКУС


Няма добавени коментари.

Добави коментар: