Приеха Здравната карта на област Благоевград

Областният управител Бисер Михайлов изпрати в Министерството на здравеопазването разработената Областна здравна карта, приета от назначената комисия, в определения от Министъра на здравеопазването срок - 23 ноември.

Областната здравна карта се изготви, съгласно утвърдената от Министъра на здравеопазването Методика, като са търсени оптимални решения за осигуряване достъп на населението до медицинско обслужване и качествени здравни услуги.

Комисията, с председател Областния управител, своевременно реагира по отношение на коригиращия коефициент 0,734, който намаляваше броя на леглата за активно лечение с 30%. В отговор, на което Министерството на здравеопазването увеличи коефициента на 0,911 и по този начин се повишиха броя на болничните легла.

Въпреки, че не отговаря на изискването за брой прегледи, ще бъде запазен и съществуващия брой лекари с редки специалности, като Неврохирургия, Съдова хирургия и Детска пневмология и фтизиатрия, като по този начин пациентите от областта няма да бъдат лишени от необходимите специалисти.

Освен това Комисията прие отправените коригиращи предложения на Районната колегия на Български лекарски съюз и Специализираната болница за активно лечение по онкология „Св Мина“, които са свързани с увеличаване броя на специалистите в Първичната извънболнична медицинска помощ и с увеличаване броя на леглата за лъчетерапия от 13 на 33. С допуснатите предложения се цели да бъде  гарантирана  равнопоставеност и достъп до здравни услуги за цялото население, при достатъчна по обем, своевременна и качествена медицинска помощ.

 

 


Популярни тагове

Няма добавени коментари.

Добави коментар: