Общото събрание на Югозападния университет с пълно болшинство отмени длъжността „Президент“

На днешното заседание на Общото събрание на ЮЗУ „Неофит Рилски“ бе разгледан въпросът с премахване на длъжността „Президент“, въведена на 11.11.2015 г. С пълно единодушие( 0 въздържали се и 0 против) Общото събрание отмени текстовете в различните членове на Правилника за устройството и дейността на ЮЗУ „Неофит Рилски“ касаещи тази длъжност.

Тази длъжност бе заемана от бившия ректор проф.Иван Мирчев.
Освен това беше прието още едно допълнение в Правилника свързано с изискването за уседналост на ръководителите на катедри.

 


Популярни тагове

Няма добавени коментари.

Добави коментар: