Проф. Антони Стоилов, ЮЗУ: Запазваме подхода си – символично да бъде повишаването на семестриалните такси с около 20 лв. на семестър

 

Проф. Антони Стоилов, заместник – ректор по Образователните дейности към Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград в интервю за Радио „Фокус“ – Пирин.

Фокус: Проф. Стоилов, одобрявате ли решението на Министерството на образованието и науката да бъде намален приемът в  някои университети и то в специалности като „Туризъм“?  Югозападния университет ще пострада  ли от това?

Антони Стоилов: Поначало, администрирането и силовият подход, в каквато и да е област,никога не са били свързани с интереси. Тук се натъкваме на едно много любопитно противоречие. От една страна, министерството се  аргументира, казвайки че финансира обучението по държавна поръчка, съответно определя и броя на студентите. От друга страна, съществува един пазарен принцип, защото икономиката е пазарна и трябва да се развива в пазарни условия.Те показват, че след като има изключителен интерес към специалностите в Стопанския факултет на Югозападния университет  – „Туризъм“ , „Счетоводство“, „Бизнес мениджмънт“, „Предприемачество“ и други, студентът е този, който решава къде да инвестира средства в своето бъдеще и не трябва да му се пречи. Още повече, че има свободен капацитет.Това означава,че с разрешението, което ни е дала Националната агенция за оценяване на акредитация на база на спазване на определени критерии, тя ни е дала и правото да обучаваме определен брой студенти – например 100 единици. Ние имаме правото да обучаваме тези 100 единици, но Министерство на образованието решава, че вместо да ги обучаваме ние, те например отиват в Свищов, без да влизам в конфронтация с колегите, тъй като всеки развива специалности, които счита за необходими и към които проявява интерес. Излиза, че едните имат право за обучават, а другите не.Студентите са тези, които трябва да преценят къде да се обучават в исканите от тях специалности. Така, че това е някакво противоречие, което бъдещите ръководства в Министерство на образованието  трябва да решат по някакъв начин.

Фокус: Ще има ли промени в таксите през учебната 2017/2018 година?

Антони Стоилов: Има промени, няма как този факт да се крие, не е и нужно. Трябва да говорим за ситуацията, каквато е, а именно в абсолютно всички университети в страната, таксите бяха повишени. Радващото е, че ние запазваме подхода си  чисто символично да бъде това повишаване, тъй като няма как да стоим в страни от процесите, които текат в страната. Ние трябва да се съобразяваме с това, че университетът  е разположен на такова място, че имаме студенти от цяла Западна България. От други области също. Преобладаващият брой студенти е от Видин до Петрич – цяла Западна България, региони, които са бедни и няма как да не взимаме предвид финансовите възможности на потенциалните ни студенти. За това промяната в таксите е символична – до 20 лв. на семестър. Това увеличаване е като цяло за специалностите.Има и такива, при които повишението е по-голямо, но максималният размер на семестриалната такса в университета е 475 лв. за специалност „Национална сигурност“. За търсени специалности като „Медицинска сестра“ и „Акушерка“, таксата е 450 лв. Сами разбирате, че тази такса е около и под размера на минималната работна заплата за страната. Има такси и от рода на 230 лв., които на практика са ниски, но за някои хора, за съжаление, и тези такси са непосилни. Опитваме се да запазим размера им. Другото много важно нещо по отношение на семестриалните такси е, че си позволихме да качим размера, но това засяга студентите от 1-ви курс. За студентите, които са във 2-ри, 3-ти, 4-ти курс, в образователно квалификационна степен магистри след средно, така наречените 5- годишни магистри, таксите си остават същите, защото не е коректно по време на обучението  да се променят условията. Всеки един кандидат е преценил за себе си дали таксата е по силите му. Ръководени от коректни съображения, избягваме след 2-годишно обучение например да увеличаваме таксата.

Фокус: А ще има ли нови специалности, по които ще могат да кандидатстват тази година студенти в ЮЗУ „Неофит Рилски“?

Антони Стоилов: Имаме и нови специалности, които се надяваме да предизвикат интерес. Възстановихме една специалност, която,преди време, се радваше на голям интерес – „Физика“. Съвсем нови са специалностите „Български език и турски език“, „Български език и гръцки език“. Надяваме се да предизвикат интерес, тъй като не можем да останем в страни, от всичко, което ни заобикаля.  В региона, в който се намираме, кандидат-студентите ни, се интересуват от тези два езика, за това им даваме възможност да се запишат при нас.

 


Популярни тагове

Няма добавени коментари.

Добави коментар: