Владимир Москов:БСП върви в правилна посока, но всички нови неща срещат и трудности

Владимир Москов е кмет на община Гоце Делчев от 1995 г. – шест поредни мандата. Наскоро бе избран за член на Изпълнителното бюро на БСП. Магистър е по педагогика. Член е на Бюрото на Комитета на регионите на Европейския съюз, както и на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България. Семеен е, с две дъщери.

-Г-н Москов, вече сте част от Изпълнителното бюро на БСП. Тези последни промени в ИБ генерираха напрежение в част от партийните дейци. Преодоляно ли това напрежение?

-Смятам, че в момента основната задача е да се продължи новият курс след избирането на Корнелия Нинова за председател на Националния съвет на БСП. Всичко това е свързано със структурни промени, които се надяваме да върнат доверието на хората към нашата партия. Но всички нови неща стават с трудности. Няма друг начин. Затова просто трябва да се преодолеят, за да има успех БСП и да разшири своето влияние сред обществото.

-В правилна посока ли върви БСП?

-Правилна е посоката, в това съм убеден. Води се диалог, да, има трудности, то се усеща, но в крайна сметка основното, което трябва да ни обединява, е реализиране на политиката ни. Това ще доведе до връщане на доверието към БСП, защото при предишни резултати, като изключим последните президентски и парламентарни, ние сме падали до 300 000 гласа, а партията е получавала и 2 милиона гласа, и 1,5 милиона. На последните избори за парламент един милион избиратели подкрепиха левицата. Затова сме длъжни да отговорим на техните очаквания. И да не спираме дотук, а да се борим за още по-широка подкрепа.

-Вие сте с ресор „Местна власт” в Изпълнителното бюро. Кои са най-големите проблеми пред общините в момента?

-Проблемите са от години. Основното е свързано с отговорности на общините, които да получат финансова обезпеченост. Това е един от важните ни приоритети. Другото е да се създадат възможности за допълнителни източници на приходи в общините. Нормално е хората, които живеят в селата, в градовете, те искат да се намали бюрокрацията, да получават по-бързи услуги и по-навременни на място, а не да бият път до общинския център или до областния център. Небходимо е бързо да се решават проблемите им по места – благоустрояване, здравеопазване, инфраструктура, социални дейности, спорт, култура. Всичко това обаче е свързано с правомощия и осигуряване на по-голямо финансиране.

-Нужни ли са законодателни промени в тази посока?

-Аз не съм народен представител. За първи път влизам в тази позиция и съм част от Изпълнителното бюро, което е признание от партията към местната власт. Трябва ми малко време, за да имам определени идеи и конкретни предложения. Но законодателната инициатива основно е през народното представителство. Не искам да избързвам с радикални решения или предложения. Имам достатъчно натрупан капацитет и в Националното сдружение на общините в Република България, правили сме доста предложения в годините назад. В една голяма част са били по-кардинални и могат да свършат работа на хората и на общините. Но не им е обърнато достатъчно внимание. Ще ги систематизираме, ще коментираме и с други колеги от страната. Тук няма значение партийната принадлежност на кмета. Хубавото е това, че и в другите ръководства на политически партии в страната има представители на общините, и то на високи позиции. Така че това е една възможност заедно да потърсим пътища за решаване на конкретни проблеми на хората. Трябва да преодолеем партийните си различия, защото само с противопоставяне не може да се решат проблемите на хората. Време е за предлагане на решения и за тяхното изпълнение.

-Чрез вас ще има ли чуваемост в БСП на проблемите на общините?

- Мисля, че да. На такава позиция представител на местната власт за първи път е поставен. И аз ще отдам целия си опит, който имам, и възможности, разбира се, в единодействие с ръководството, да се опитаме, защото все пак БСП е в опозиция, да предложим решения на някои от основните проблеми и също така да търсим и партньори.

-Доста общини имат финансови проблеми, община Гоце Делчев в какво състояние е?

-Не крия, че и ние имаме проблеми с финансирането, и ние имаме задължения. Последната цифра от НСОРБ, която имам, е около 185 милиона лева, това са задълженията, които имат общините. Но това е решим проблем. Въпрос на преразпределение на средства. Виждахме в предишни периоди, че от различни министерства изтичат определени средства за конкретни общини. В крайна сметка, ако има една по-добра регулация, може да се преодолее този проблем с неразплатените задължения на общините. Просто трябва ресурсът внимателно да се прегледа, това да стане при ясни правила. Анализът ни показва, че голяма част от неразплатените средства на общините са необходими разходи. Не са разточителства на кметовете, това са разходи в резултат на искания на хора, на обществени групи, на жители на села, на градове, където има реални проблеми, на училища и детски градини. При един точен анализ ще се види, че това е проблем, който може да се преодолее при правилно разпределение на средствата и в същото време при осигуряване на допълнителни приходи, защото продължава във времето общините да се товарят със задължения, без да се осигурят необходимите средства. Това също товари бюджетите, много често се извършват и държавни функции, без да има осигурени средства. Стари са проблемите, въпросът е да има чуваемост и разбиране, не са чак толкова сложни за решаване. Добре е да се направи точна сметка на финансовите средства в държавата, какви резерви има. С правилното им насочване могат да се преодолеят дефицитите на общините. Разбира се, че това е задължително да се случи при съвсем ясни и прозрачни правила.

Кмета.bg


Няма добавени коментари.

Добави коментар: