Кметът на Община Разлог инж. Красимир Герчев се срещна с животновъдите от гр. Разлог

Кметът на Община Разлог инж. Красимир Герчев се срещна с животновъдите от гр. Разлог

Той запозна фермерите с наредбата на Община Разлог за реда за охрана и опазване на полските имоти и селскостопанската продукция. На срещата бе разискана и заповедта, относно забраната за приемане на животни за пашуване или домуване от други населени места, извън територията на общината. Обсъден бе и въпросът за свободното пускане на животни на Републиканската и Общинската пътни мрежи, което предизвиква ПТП-та и отстраняването на проблема.

На срещата присъстваха общински служители от отдел „Екология, чистота и земеделие“, както и общинския ветеринарен лекар д-р Снежина Грънчарова и заместник-директорите на ТП „Държавно горско стопанство“, гр. Разлог-инж. Йордан Бангеев и ТП „Държавно горско стопанство“, с. Елешница“-инж. Васил Адамичин. Специалистите взеха отношение, относно идентификацията на животните и задълженията на животновъдите, съгласно Закона за ветеринарно-медицинската дейност.

Инж. Красимир Герчев подчерта, че ще бъдат прекратявани договори за предоставяне на общински пасища и мери, в случай че бъдат констатирани нарушения от страна на животновъдите и ще бъдат налагани глоби.

Коментари към новината

Още новини от Общество