Културен клъстер България - мост между световната култура и националната идентичност

Културен клъстер България - мост между световната култура и националната идентичност
euop

 

Учреденият през 2015 г. Културен Клъстер България е един от малкото, работещи в областта на културата у нас. Сдружението обединява юридически дружества, регистрирани по Търговския закон, неправителствени организации и физически лица. Работи по програма „Иновации и конкурентноспособност“ на Министерството на икономиката. Поставя си за цел чрез информираност, посредничество и диалог да насърчава сътрудничеството между националните и регионалните културни институции. Сдружението подпомага мениджмънта в изкуствата и се бори за подобряване на нормативната база, както и за изграждане на мост между културата и бизнеса, между световното и националното културно наследство.

Клъстерът поставя фокус върху музикалните жанрове, но разширява контактите си и в областта на други изкуства. Една от целите на обединението е дигитализирането на културните ценности и улесняването на достъпа до тях, създаването на експертен потенциал при работата по национални и международни проекти и програми. Отделя се специално внимание на контактите с други организации за изучаване на опита в чужбина, като е осигурено присъствие на международни форуми, фестивали, изложения.

Представители на Клъстера организираха срещи в европейските музикални столици Залцбург, Рим, Париж. В Залцбург бяха осъществени срещи с президента на международната фондация Моцартеум Йоханес Хонзиг- Ерленбург, в Рим - в академията Музикале ди Рома и академията Санта Чечилия, с известния пианист Сандро Де Палма. В Париж екип на Клъстера проведе разговори в българското представителство на ЮНЕСКО, като запозна постоянния ни представител в организацията посланик Атанас Младенов с дейността и намерения си. Като гост на най-голямото световно изложение на уърлд музика WOMEX 2018, Културен Клъстер България вече получи покани за сътрудничество. Изложението демонстрира невероятно разнообразие на стилове, съчетаване на фолклор, джаз, соул, национални традиции и напеви от Европа, Австралия, Африка, Южна и Северна Америка. Въпреки че Балканите все още са слабо представени на това изложение, интересът към балканската музика е огромен. За първи път имаше българско присъствие на това традиционно изложение – на Културен Клъстер България и Българската музикална асоциация. На щандовете бяха представени фондации, интернет-платформи, продуцентски и звукозаписващи компании, популярни състави от „Новата вълна“. За пет дни бяха организирани 46 концерта, 6 джаз сесии, прожекции на филми, други прояви.

Културен Клъстер България се опира на опита и на други сродни организации. Екип на клъстера посети Организацията за стопанско насърчаване на регион Щутгарт, провинция Баден Вюртенберг /Германия/. Представителите на Клъстера бяха запознати с проектите на организацията в областта на изкуствата и поп-музиката, като само единият от проектите обединява 47 общини, а във Филмовата академия в Щутгарт изслушаха с голям интерес лекции с креативни идеи в областта на интериорния дизайни и паралелните виртуални реалности в изкуствата.

В Манхайм представители на Културен Клъстер България бяха поканени от Организацията Start-Up – Манхайм, която е 100 процента дъщерна фирма на общината и работи в областта на креативната индустрия. Тя предлага на начинаещи предприемачи безплатни консултации за започване на бизнес. Дава съвети как да се набавят необходимите документи, как да се структурира и организира съответният бизнес, предлагат се помещения с нисък наем и връзки с евентуални спонсори. Д-р Матиас Раух, директор на Организацията Start-Up, разказа за етапите на развитие и начина, по който се е разширявала дейността през годините, как е създадена офисната база в един от пустеещите индустриални райони на Щутгарт.

Програмата за интегриране на пустеещи пространства и проблемни квартали започва още през 90-те години. Сегашният кмет на Манхайм тогава е бил заместник-кмет по културата. Негова е идеята чрез културата да се подпомага социалната интеграция и реализация в крайните квартали на Манхайм. Това сега е приоритет в политиката на община Манхайм. Амбицията е била Манхайм да се превърне в град на музиката, което днес е факт. Учредената поп-Академия е водеща в Германия и придобива световна известност. Тя подготвя професионални музиканти и изпълнители в бакалавърска и магистърска степен, а също така и мениджъри в областта на музиката, както подробно разказа директорът й проф. Хуберт Ванджо.

Друго направление на Start-up е подкрепата на потенциални таланти, любители, заинтересовани. Това са платени и безплатни курсове в различни музикални стилове – етно, джаз, уърлд. Интересна е и срещата с нощния кмет /омбудсман/ на Манхайм – млад човек, спечелил конкурса с креативни идеи за дейността на клубовете, баровете и свързаните с тях нужди и проблеми на работещите през нощта и късните вечерни часове, както и с г-жа Сабине Ширра, ръководител на културния отдел на град Манхайм.

Опитът на сродни организации в чужбина дава възможност да се търсят ефективни решения у нас, които биха подпомогнали връзките между бизнеса и културата, между регионалните структури и взаимодействието им с националните формации и институти в областта на културата.

 

www.eufunds.bg
Проект „Подкрепа за изграждане и укрепване на капацитета на СДРУЖЕНИЕ „Културен Клъстер България“, ДБФП № BG16RFOP002-2.009-0003-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. “Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от СДРУЖЕНИЕ „Културен Клъстер България“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

Коментари към новината

Още новини от Общество