Общински съветник внесе проект за референдум за археологическите разкопки край Благоевград

Общински съветник внесе  проект за референдум за археологическите разкопки край Благоевград

Този петък предстои извънредна сесия на ОбС-Благоевград, на която съветниците трябва да обсъдят и гласуват предложението за референдум, който да реши съдбата на разкопките открити край Покровник.

Общинският съветник Илко Стоянов днес внесе Проект за решение, до председателя Радослав Тасков. Според написнаното от него, точно в конкретния случай са налице всички изискуеми от специалния закон предпоставки за провеждане на референдум – налице е въпрос от местно, а и от национално значение в областта на културното наследство, който да бъде решен с референдум, съгласно чл. 26 от ЗПУГДВМС.

"Налице са всички законови предпоставки за произвеждане на референдум, с който суверенът – гражданите на община Благоевград биха упражнили своето закрепено с множество нормативни актове – право на участие в местното самоуправление. Считаме, че само с предоставения законов механизъм, а именно референдум, ще се възпроизведе справедливо решение по въпроса.", пише в проекта за решение.

В предложението на Стоянов са заложени всички важни обстоятелства около предстоящия референдум, като с него се спестява и отлагане на сесията. Причината да бъде внесен днес е, че при липса на готов проект за решение  е възможно ОбС-Благоевград да отложи гласуването, до изготвянето на такъв. Това от своя страна би забавило и провеждането на самия референдум, което от своя страна би довело до обезмислянето му, ако преди това експертните комисии вземат решение за съдбата на "Скаптопара".

 

Стоянов предлага  конкретна формулировка на въпроса, съобразена със закона и възможностите за отговори "ДА" или "НЕ":

Съгласни ли сте намерените археологически обекти в землището на село Покровник, община Благоевград, представляващи културна ценност по смисъла на Закона за културното наследство, да бъдат запазени и експонирани на мястото, на което са открити ?“

 

"Безспорно това откритие може да бъде едно от най – съществените в съвременната история на Република България.", смята Стоянов. И допълва, че разрушаването на този шедьовър няма да бъде в интерес на никого – нито на държавата, нито на общината, нито на гражданите. Точно обратното, евентуалното погиване на тези културни обекти ще покаже признаци на деградация и духовно загиване на народ, който не почита историята си.

 

В проекта за решение се разяснява и какво точно  означават двата отговора. Отговор „ДА“ означава, че ще бъдат запазени  и експонирани на същото място, на което са открити, като паметник на културата „намерените археологически обекти, представляващи културна ценност по смисъла на Закона за културното наследство“. При запазването им е възможно изграждането на трасето на АМ „Струма“ – ЛОТ 3.1., участък с. Зелен Дол – с. Покровник, общ. Благоевград, да се забави, но това не би забавило изграждането на цялата автомагистрала, защото към настоящия момент е общо известен фактът, че все още не е започнало изграждането на лот 3.3. Кресна – Сандански. Това се потвърждава и от думите на минстъра на регионалното развитие и благоустройството, който заяви публично, че крайният срок за изграждане на АМ „Струма“ е 2023 г. Също така, този отговор означава, че община Благоевград ще трябва ежегодно да отделя средства в бюджета си за продължаване на археолигическите дейности, за запазване и съхраняване на обекти, за евентуални отчуждавания, за охрана на обекта и други.

Отговор „НЕ“ означава, че археологическите обекти, представляващи културна ценност ще бъдат запазени, но същите ще бъдат пренесени на друго място, а не на същото място на което са открити.

 

Най-подходящата дата за провеждане на референдума, съобразена изцяло с чл. 30, ал. 4 от ЗПУГДВМС  е 30.06.2018 г.

 

Коментари към новината

Още новини от Общество