Водната асоциация пак ще моли общините Сандански и Кресна да станат нейни членове

Водната асоциация пак ще моли общините Сандански и Кресна да станат нейни членове

Водната асоциация в Пиринско  отново ще кани община Сандански и община Кресна да станат нейни членове. Това е единствения начин Асоциацията да стане легитимен юридически субект, който да може да кандидаства по европрограми за финансиране на ВиК системи и съоръжения за всички 14 общини в региона.

Това решение бе взето днес на поредното заседание на Водната асоциация председателствано от областния управител на Област Благоевград - г-н Бисер Михайлов .

 На заседанието присъстваха представители на общините Банско, Благоевград, Гоце Делчев, Гърмен, Разлог, Сатовча, Струмяни и Хаджидимово, както и управителят и служители на ВиК дружеството.

Съгласно дневния ред на заседанието, Общото събрание прие решения, с които одобри Обобщена инвестиционна програма на „ВиК“ ЕООД – Благоевград за инвестиции в активи – ВиК системи и съоръжения, публична държавна и публична общинска собственост, по публични собственици и по години и Подробна инвестиционна програма на „ВиК“ ЕООД – Благоевград за 2018 г.

По предложение на Общински съвет Благоевград, Общото събрание на Асоциацията по ВиК Благоевград прие решение да се проведе работна среща между членовете на Асоциацията по ВиК,  кметовете и председателите на общинските съвети на гр. Сандански и гр. Кресна, представители на „ВиК“ ЕООД – Благоевград и експерти от Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Предмет на работната среща е да се обсъди възможността за присъединяване на община Сандански и община Кресна към обособената територия на „ВиК“ ЕООД – Благоевград и бъдещата консолидация на Асоциацията, с цел финансирането на належащата реконструкция и/или изграждане на нова ВиК инфраструктура в Област Благоевград, да се осъществи със средства по Оперативна програма „Околна среда“ 2016 – 2020 г.

Необходимостта от провеждането на работната среща е с оглед на това, че единствено Общински съвет Сандански и Общински съвет Кресна разполагат с правомощията да приемат решения за присъединяване на териториите на техните общини към действащата Асоциация по ВиК Благоевград.

 

 

Коментари към новината

Още новини от Общество