Кметът на Белица подписа пореден договор, осигурява работа на 40 безработни

Кметът на Белица подписа пореден договор, осигурява работа на 40 безработни

Кметът на община Белица Радослав Ревански  подписа договор на поредния одобрен за финансиране проект.

Проектът „Социално предприемачество без граници на територията на община Белица е финансиран „по процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г. на социалното министрество на Република България е в размер на 389 832.80 лв.

С реализиране на проекта ще се улесни достъпа до заетост и ще се осигури подкрепа за социално включване на уязвими групи хора от община Белица чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика. Проекта предвижда организиране и провеждане на мотивационно обучение и професионално обучение по професия „работник в озеленяването“ , специалност „озеленяване и цветарство“ за придобиване на първа степен на професионална квалификация. Предвижда създаване на социално предприятие за озеленяване и благоустройство където в период от 12 месеца ще бъдат назначени 32 лица от уязвимите групи и 4 лица административен персонал. След предвиденото обучение по озеленяване и благоустройство ще бъдат назначени общо 40 човека, като от тях 34 безработни социално уязвими хора.

 

Коментари към новината

Още новини от Бизнес