Съдят кмет за документна измама

Съдят кмет за документна измама

Прокуратурата внесе в съда обвинителен акт срещу кмета на петричкото село Самуилово. Кирил Стоянов ще бъде съден за документни престъпления.

Като управник той имал право да удостоверява подписите на лица върху частни документи, които не подлежат на вписване. На 9 февруари 2015 г. в канцеларията му пристигнал Иван К., който също е обвиняем, и неустановено по делото лице. Били му представени пълномощно и пет декларации по чл. 264, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

В частта „упълномощители“ неустановеното лице изписало с ръкописен текст имената на бащата и четирите сестри на Иван К. и положило в присъствието на кмета подписи срещу всяко от тях. По този начин на документа бил придаден вид, че посочените в него лица упълномощават Иван К. да ги представлява пред нотариус и да прехвърли правото на собственост върху поземлен имот и сграда в белишкото село Краище. По същия начин били подписани и декларациите за липсата на задължения по ДОПК.

Кметът извършил надлежна заверка на документите. По този начин той удостоверил неверни обстоятелства, а другият обвиняем – Иван К., няколко дни по-късно ги използвал като доказателство за посочените обстоятелства пред нотариус в нотариално производство за прехвърляне на правото на собственост върху имота.

Иван К. е обвинен за съзнателно ползване на неистински частни документи в нотариална кантора в гр. Разлог, а Кирил Стоянов – за съставяне на официални документи в качеството му на длъжностно лице, в които удостоверил неверни обстоятелства.

 

Коментари към новината

Още новини от Право и ред