Изготвиха регистрите за ползване на земеделски земи в община Симитли

Изготвиха регистрите за ползване на земеделски земи в община Симитли

Във връзка с провеждане на процедура по реда на чл.37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за създаване на масиви за ползване за стопанската 2018-2019 година, Общинска служба по земеделие  информира собствениците и ползвателите на земеделски земи, че са изготвени предварителни регистри по чл.72, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землищата на гр. Симитли, село Брежани и село Железница.

Регистрите са на разположение на заинтересованите лица в Общинска служба по земеделие гр. Симитли.

Промени в предварителните регистри могат да се правят в срок до 15 август 2018 г. при промяна в декларациите/ заявленията, както и за отстраняване на допуснати грешки и неточности по инициатива на общинската служба по земеделие или въз основа на одобрени заявления на заинтересованите лица

Коментари към новината

Още новини от Общество