Политиците са създали държавна малоумщина със здравните осигуровки на безработните

Политиците са създали държавна малоумщина със здравните осигуровки на безработните

Всички политици в България имат претенциите да са умни и професионалисти. Но във всички нормативни актове могат да се открият текстове и решения, които са Парграф 22 или простичко казано –малоумщина.

Такъв е случая със задължителните здравни осигуровки на безработните лица. Данъчните експерти от НАП-овете в страната се опитаха да подскажат на законодателите,че изискванията за безработните са в пълно противоречие с други законови правила. Но и до днес няма сила, която да накара политиците да променят безумните си решения.

Ето и фактите. Всеки безработен е длъжен да плаща всеки месец здравна осигуровка, която от тази година вече е 18,40 лева.

Освен това трябва и да попълни и Декларация, образец 7,че е безработен. В противен случай, ако няма декларация може да бъде глобен от 500 до 1000 лева.

В задачата се пита, как така държавата признава за един човек,че е безработен, без доходи и в същото време го задължава да плаща осигуровка.

И още, по смисъла на закона, всеки който плаща тези осигуровки, реално е данъчен престъпник. Защото , от една страна декларира пред НАП,че няма доходи, а от друга страна плаща осигуровки.

Пита се, откъде един безработен има тези пари? И в това отношение, всеки данъчен има право да го разследва за незаконни доходи.

Е, мили граждани, ето в такава луда и алогична държава живеем, предстоят избори, затова добре си помислете какво да изисквате от любимците си , преди с лесна ръка да им дадете подкрепата си.

А сега прочетете какво НАП съобщава:

------------------------------------------------------------

От 1 януари 2017 г. хората, които сами внасят задължителните си здравни вноски (например трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата и др.) и не са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване, дължат месечно по 18,40 лв. Със Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2017 г. от 1 януари 2017 г. е определен нов размер на минималния осигурителен доход - 460 лв. Според Закона за здравното осигуряване неосигурените на друго основание се осигуряват върху доход, не по-малък от половината от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите. Тоест за тях здравната вноска е 8% върху 230 лв.

От НАП напомнят, че срокът за внасяне на тези вноски е до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Така здравната вноска за януари 2017 г. трябва да се внесе до 25 февруари 2017 г.
От НАП напомнят, че всички, за които възниква задължение сами да внасят здравните си вноски, подават в НАП декларация Образец 7. Тя се подава в офиса на агенцията по постоянен адрес до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който е възникнало задължението за внасяне на здравноосигурителните вноски. Тоест, ако от 1 януари трябва сами да внасяте здравните си вноски, то трябва да подадете декларация Образец 7 до 25 февруари. Санкцията за неподаване на тази декларация е от 500 до 1000 лв.
Здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват ако не са внесени повече от три дължими месечни вноски за период от 36 месеца. Периодът се брои до началото на месеца, предхождащ месеца, в който лицето потърси медицинска помощ, платена от здравната каса.


Гражданите могат да направят справка за здравноосигурителния си статус, както и да проверят периодите, за които им липсват здравноосигурителни вноски чрез електронната услуга на НАП на www.nap.bg. Справка за здравния статус хората могат да направят и по телефона на 0700 18 700 на цената на градски разговор от цялата страна. Услугата е автоматична и изисква само въвеждане на ЕГН чрез клавиатурата на телефона. Освен това системата дава данни и за всички месеци и години, за които не са платени задължителните здравни вноски. Справката за здравен статус по телефона работи 7 дни в седмицата, 24 часа на ден.

Коментари към новината

Още новини от Общество