Културният дом в Разлог преобразен с 1 млн.лева

Културният дом в Разлог преобразен с 1 млн.лева

 С пари по проект бе напълно ремонтирана и преобразена сградата на културния дом в Разлог. Сега тя е светла,модерна и приветлива.

 

На 13 август 2018г. (понеделник) от 11.00 часа пред сградата на НЧ „15 септември 1903-1909г.” – гр. Разлог ще се проведе официална церемония „Рязане на лента” на обновената сграда на културния дом в Разлог по проект „Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в гр. Разлог – сгради на културната инфраструктура”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0023-C01. Бенефициент по проекта е Община Разлог.

 

Общата стойност на проекта е 1 025 480,61 лева, от които европейското съфинансиране е в размер на 853 194,30 лева, националното съфинансиране е 150 563,71 лева, собственото съфинансиране е 21 722,60 лева. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

По проекта се изпълняват строително-монтажни работи, които включват топлинно изолиране на външните стени, подмяна на прозорци  и врати със система от PVC профил и стъклопакет, ремонт на покрив, топлинно изолиране на покрив и под, подмяна на водопроводната и канализационната инсталации, също така се монтира  котел  за отопление на газ, ремонтират се външни парапети, санитарните помещения,  мълниезащитната инсталация на сградата и други.

Коментари към новината

Още новини от Общество