Общински съвет-Разлог отказа 5 000 000 лева за учредяване право на строеж върху земеделска земя

Общински съвет-Разлог отказа 5 000 000 лева за учредяване право на строеж върху земеделска земя
“Гласовете на ГЕРБ и Разлог 2020 не бяха достатъчни да бъде прието решението за учредяване право на строеж, за изграждане на фотоволтаична инсталация, срещу сумата от 5 000 000 лева, върху ниска категория земеделска земя, която не може да бъде ползвана за отглеждане на земеделски култури. Цената беше предложена, след проведени дебати, от общинския съветник Кирил Калоянов от ГЕРБ, по време на редовно заседание на Общински съвет- Разлог.
Това доказа, че останалите общински съветници, се опитаха да попречат на учредяване право на строеж, с цел да получат политически дивиденти, като манипулираха обществото, през последните два месеца, че става въпрос за разпореждане с общински земи на ниски цени. Действията им показаха, че не ги интересува обществения интерес, както и развитието на Община Разлог. И че цялото тяхно говоре, е хвърляне на прах в очите на хората.
След като предложение бе отхвърлено се прие решение, че трябва да бъде изменен ОУП на Община Разлог, да се изготви ПУП за застрояване на съответните имоти, да се обособи нов имот, а след това да се обяви и конкурс за съответната земя. Процедурата би отнела около 36 месеца, което ще доведе до невъзможност да бъде изпълнено такова инвестиционно намерение, на територията на община Разлог, в близките 10 години, тъй като процедурите по съгласуване на мощност за включване към електроразпределителната мрежа на държавата изискват допълните време. За пореден път стигаме до извода, че най-важното нещо за една общината- привличането на инвеститори, не е приоритет за част от Общински съвет- Разлог. Когато имаме реално, конкретно предложение, от него се бяга и отхвърля и се започва да се говори за неясни, бъдещи предложения. Няма нищо лошо да привлечем и нови инвеститори, защото землището на община Разлог не се изчерпва с тези 736 дка, а е с достатъчно голяма площ и има достатъчно общински и частни земи, които да бъдат предложени за реализиране на проекти и от други инвеститори. Едното по никакъв начин, не изключва другото.”.
- коментира ръководството на Община Разлог, относно срочно право на строеж, върху терен от 736 дка общинска земя- местност “Ибидимици“ – село Баня и местност „Садих“- село Долно Драглище, за срок от 35 години, след проявен интерес от страна на български компания.

 

Коментари към новината

Още новини от Бизнес