Кметът на община Симитли и доброволци почистиха пътни отбивки и около района на река Струма

Кметът на община Симитли и доброволци почистиха пътни отбивки и около района на река Струма

Община Симитли активно се включи в кампанията „С мисъл за утре“, организирана от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“.

 

Кметът на Община Симитли Апостол Апостолов още в ранните часове на деня, заедно доброволци от общината, дадоха старт на кампанията като  почистиха места около речното корито.

 

В почистващата кампания с голяма подкрепа се включиха общинска администрация, кметове на населени места, председателя на Общински съвет - Симитли, както и общински съветници.

 

По цялото обхващащо общинско трасе, което бе предвидено да се почисти се включиха представители от РИОСВ – Благоевград, Дирекция „Национален парк Рила“ , Рафтинг БГ, ученици и учители от СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – град Симитли, Напоителни системи ЕАД и ТП ДГС – Симитли.

 

Местата, които бяха избрани за сборни пунктове не са случайни. Това са участъци, в които е установено най – голямо замърсяване и необходимост от почистване.

 

Инициативата е продиктувана от обстоятелството, че отпадъците от местата в близост до река Струма попадат във водите и освен, че са предпоставка за замърсяване, стават част от хранителната верига на рибната фауна. С почистването ще се доведе до намаляване на замърсяването и подобряване облика на пътното трасе.

 

Инициативата на Басейнова дирекция „Занаднобеломорски район“ обхващаше почистване на отпадъци от пътни отбивки на територията на община Симитли, граничещи с река Струма.

Коментари към новината

Още новини от Общество