Управител на дружество в Благоевград отива на съд за неверни сведения при кандидатстване за европейските фондове

Управител на дружество в Благоевград отива на съд за неверни сведения при кандидатстване за европейските фондове

Окръжна прокуратура – Благоевград внесе за разглеждане в съда обвинителен акт срещу И.Х., привлечен към наказателна отговорност за извършено от него престъпление по чл. 248а, ал. 3, вр. ал. 2 от НК, съобщиха от Апелативна прокуратура – София.

Обвиняемият И.Х. регистрирал управляваното от него дружество "Б.Б.“ ЕООД като земеделски производител в Интегрираната система за администриране и контрол на Държавен фонд "Земеделие“.

През 2019 г. той кандидатствал за подпомагане по няколко схеми и мерки, финансирани от фондове на Европейския съюз на земеделски стопани, като в качеството си на управител подал заявление в Областна дирекция "Земеделие“ в гр. Благоевград. С него заявил 9 блока на земеделско стопанство (БЗС) с обща площ от 41,37 ха в землището на с. Пиперево, община Дупница.

Впоследствие по искане на И.Х. била извършена редакция на заявлението с посочени вече 23 БСЗ с обща площ от 226,95 ха. Въпросните парцели били в землището на общините Кюстендил, Дупница и Перник.

Общият размер на субсидията за кампания 2019, за която кандидатствало управляваното и представляваното от обвиняемия дружество "Б.Б.“ ЕООД, е 93 318,34 лева.

В хода на проверката е било установено, че за 15 от заявените общо 23 парцела кандидатът за подпомагане "Б.Б.“ ЕООД нямал сключени и регистрирани по надлежен ред валидни договори с правно основание за ползване.

Представяйки неверни сведения обвиняемият целял дружеството му "Б.Б.“ ЕООД да получи средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз и предоставени на българската държава, както и такива, принадлежащи на българската държава, с които се съфинансират проекти.

След извършена проверка и констатиране на липса на правни основания за подпомагане на "Б.Б.“ ЕООД е било отказано изцяло финансиране.

Предстои насрочване на разпоредително заседание по делото.

Коментари към новината

Още новини от Право и ред