Струмяни и Берово обмениха опит в различни сектори

Струмяни и Берово обмениха опит в различни сектори
Днес  в община Струмяни  се проведе работна среща с цел обмяна на опит между представители на Общински съвет - Струмяни и Общински съвет - Берово, община Берово, Република Северна Македония.
Срещата бе осъществена по инициатива на двамата градоначалници и председателите на общинските съвети на двете партньорски общини, с идеята дългогодишното партньорство да продължи да се развива в различни направления и посоки – на културно ниво, в икономическа посока, административно усъвършенстване, спортно и образователно взаимодействие и други.
На срещата присъстваха Кмета на община Струмяни г-н Емил Илиев, Председателят на Общински съвет Струмяни г-жа Севделина Траянова и общински съветници , кметове и кметски наместници от община Струмяни, както и Кмета на община Берово, г-н Звонко Пекевски, Председателят на Общински съвет Берово - г-жа Мария Буровска и общински съветници от община Берово.
На проведената работна среща между Общинските съвети на общините Струмяни и Берово бяха обсъдени въпроси относно развитието на двата региона, най-вече бъдещи проектни партньорства между община Струмяни и община Берово за програмен период 2023-2027г. Най- важният инфраструктурен проект – отварянето на граничния контролно-пропускателен пункт – Клепало-Берово, проекти, свързани с комуналната инфраструктура и икономическото развитие, образование, здравеопазване, култура и други важни аспекти за местната общност. Важно е за представителите на двата общински съвета да си сътрудничат и да обменят опит и идеи за подобряване на условията за живот в съответните общини.
Обмяната на опит и добри практики между общинските съвети на двете общини е важен инструмент за развитие и подобряване на управлението на общините. Необходимо е да се поддържа открит диалог и сътрудничество между тях с цел постигане на по-добро управление и услуги за жителите на двете общини.

 

Коментари към новината

Още новини от Общество