Позиция на Югозападния университет „Неофит Рилски“ по повод публикувана информация от Окръжна прокуратура-Благоевград

Позиция на Югозападния университет  Неофит Рилски  по повод публикувана информация от Окръжна прокуратура-Благоевград

По повод публикуваната днес от Окръжна прокуратура – Благоевград информация относно образуване на досъдебно производство за извършени длъжностни престъпления по чл. 282, ал. 1 от НК, призоваваме медиите и институциите да не преиначават и да не придават на тази информация, несъдържащо се в нея смислово съдържание.

Свидетели сме на безпрецедентен натиск към ЮЗУ „Неофит Рилски“, чийто двигател са голословните твърдения на един бивш преподавател в университета. Предвид ежедневните вреди, които висшето училище търпи от тази кампания, ние имаме най-голям интерес да бъде установена обективната истина и окончателно пред българското общество да бъде разкрита и представена действителната фактическа обстановка по случая, за да се сложи край на всякакви спекулации. Съдействали сме на разследващите органи изцяло, като сме осигурили всички изискани от тяхна страна документи и информация, защото вярваме в съществуването на правовата държава. Към настоящия момент е образувано досъдебно производство срещу неизвестен извършител за предполагаеми, а не установени по несъмнен начин деяния. Следва да се има предвид, че на този етап от процедурата няма нито установени и доказани по съответния ред престъпления, нито установени конкретни виновни длъжностни лица. Дали такива ще бъдат установени или не, ще стане ясно от едва от изхода на досъдебното производство. Ето защо, искрено призоваваме медиите да спазват презумпцията за невиновност, уредена в Хартата на основните права на Европейския съюз и Конституцията на Република България.

Предстои Окръжна прокуратура – Благоевград да извърши анализ на фактите и обстоятелствата с цел достигането до извод дали е налице извършено престъпно деяние или не. Както и досега, ще окажем пълно съдействие за извършване на разследването в разумни срокове с цел разкриване на обективната истина.

Коментари към новината

Още новини от Общество