Две фирми в конкуренция за изграждане на нова пътна връзка на бул. „Димитър Солунски“ в Благоевград

Две фирми в конкуренция за изграждане на нова пътна връзка на бул.  Димитър Солунски  в Благоевград

„Грома Холд“ ЕООД и „Растер-Юг“ ООД са фирмите, подали оферти за участие в конкурса за възлагане на обявената обществена поръчка за изграждане на нова пътна връзка от западното локално платно при производствената база на „Карлсберг България“ АД към бул. „Св. Димитър Солунски“ в Благоевград.

Офертите на двете фирми бяха отворени от конкурсната комисия днес. Предстои тя да се произнесе дали внесените документи отговарят на изискванията за допустимост, след което ще пристъпи към преглед на техническите предложения и публично отваряне на ценови оферти.

Прогнозната стойност на обществената поръчка е 807 192 лева с ДДС, срокът за изпълнението й е не повече от 135 дни за СМР и не повече от 45 дни за проектиране.

Включването към основната пътна артерия ще се извършва с ускорителна лента, която ще обезпечи безопасността на движението и ще облекчи трафика на моторни превозни средства по булеварда. Новата връзка ще бъде от изключителна важност за развитието на бизнеса в района, тя ще облекчи достъпа да предприятията, в това число „Карлсберг“ и КФМ, които произвеждат наситена продукция за пазара на национално ниво.

За построяване на пътното съоръжение в края на 2023 г. правителството отпусна 800 000 лева.

Коментари към новината

Още новини от Общество