Незаконното строителство в ромската махала на Благоевград обсъдиха на кръгла маса

Незаконното строителство в ромската махала на Благоевград обсъдиха на кръгла маса

Проблемът с незаконното строителство в ромската махала и пренаселеността в обитаваните постройки обсъдиха на кръгла маса в община Благоевград.

 

Във форума участваха експерти от общината, представители на Фондация „Тръст за социална алтернатива“ и други неправителствени организации.

 

На кръглата маса бе представена актуална ситуация с незаконното строителство в „Предел“ махала на Благоевград, проблемите с устройството на територията, бяха предложени и законови промени, касаещи незаконните сгради и пренаселеността в тях.

 

Обсъдиха се и смекчаващи проблемите мерки като търсене на възможности за получаване на удостоверения за устойчив правен статут на сградите и включване на приоритетни критерии в Наредбата за настаняване в общински и социални жилища.

Урбанистът Весела Митева, началник на отдел „Архитектура и проектиране“ в община Благоевград представи актуалната ситуация в ромската махала и възможностите за решаване на проблема с незаконното строителство: „На първо място трябва да се направи нов план, тъй като този от 1998 г. няма как да бъде реализиран. Нов план за застрояване, регулация, който да бъде максимално щадящ съществуващите сгради. Няма как да не се наложи събаряне, тъй като и няма как да бъдат направени улиците и комуникациите – това трябва да бъде ясно. На това, което бъде запазено ще се даде градоустройствен статут и на тази база ще се издадат удостоверения за търпимост на незаконните постройки“.

 

Мария Методиева, програмен директор на Фондация „Тръст за социална алтернатива“ посочи, че ситуацията в „Предел“ махала е по-сложна поради факта, че има както частна, така и държавна собственост. „Затова ключова е ролята на община Благоевград. Има наличен общински жилищен фонд, който трябва да бъде използван. След като бъде изготвен подробен устройствен план за застрояване и регулация – тези хора да има къде да живеят“.

Кирил Илиев от „Тръст за социална алтернатива“ предложи три законодателни промени: да се осъвременят сроковете за търпимостта, обявяване на строителна амнистия, да се направи законодателна инициатива, която да доведе до облекчаване на разрешителния режим за изграждане на жилищни сгради до определена квадратура и височина.

Кръглата маса е в рамките на проект „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите“, който община Благоевград изпълнява чрез финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. /БНР

 

Коментари към новината

Още новини от Общество