Токът поскъпва от утре-вижте с колко

Токът поскъпва от утре-вижте с колко

Комисията за енергийно и водно регулиране прие решение за цените в сектор "Електроенергетика", които влизат в сила от 1 юли 2024 г. за следващия едногодишен ценови период до 30.06.2025 г.

След отчитане на всички ценообразуващи елементи и прилагане на методиката за ценообразуване, Комисията утвърди средно увеличение на цената на електроенергията за битовите потребители с 1,77%.

За клиентите на "Електрохолд“ цената нараства с 3,10 %, на ЕВН – с 1,85 %, а за клиентите на "Енерго Про“ тя намалява с 0,49 %. В тези цени са включени и цените за мрежовите услуги.

С предложеното минимално увеличение цените на електроенергията за битовите потребители у нас остават едни от най-ниските в Европа. Определянето им за период от една година напред създава условия за предвидимост и сигурност на разходите на българските домакинства, пишат от КЕВР. През последните 10 години няма друго ценово решение на Комисията, в което промяната на средната цена на електрическата енергия да е била само 1,77 %. Увеличението винаги е била по-високо – през 2023 г. то беше 4,7%, през 2022 г. – 4,3%.

Средната промяна на цената на електроенергията с 1,77% е значително по-ниска от индекса на инфлация през изминалия едногодишен период, както и от прогнозите за нивото на инфлацията за следващия едногодишен период.

Преди приемането на ценовото решение Комисията проведе на 13.06.2024 г. обществено обсъждане, на което бяха поканени всички заинтересовани страни.Фокус

Коментари към новината

Още новини от Бизнес