Нов младши съдия встъпи в длъжност в Окръжен съд Благоевград

Младши съдия Вили Дацов
Младши съдия Вили Дацов

В Окръжен съд Благоевград се състоя официална церемония по полагане на клетва и встъпване в длъжност на младши съдия Вили Дацов, който е назначен  с решение на СК на ВСС по Протокол № 28/25.06.2024 г., и след успешно завършено обучение в НИП.

 

Съдия Татяна Андонова - зам.-председател на Окръжен съд – Благоевград, от свое име, и от името на всички съдии и съдебни служители, приветства с „добре дошъл” младши съдия Вили Дацов, като му пожела много здраве и дълъг и успешен професионален път в служба на справедливостта, изпълнен с безпристрастност и в полза на обществото.

 

 Младши съдия Дацов е на 31 години. Завършил е специалност „Право“ в СУ „Климент Охридски“. Като студент има редица отличия, сред които награда за най-добър „оратор“ от  Студентска научна академия „Ребус” и  първо място на второто Национално състезание за решаване на наказателноправни казуси, организирано от Юридическия факултет на СУ „Климент Охридски“. Около две години е работил като съдебен помощник във Върховен касационен съд.

 

В Окръжен съд Благоевград младши съдия Дацов  ще участва при разглеждането на възивни граждански и възивни наказателни дела.

Коментари към новината

Още новини от Право и ред