Започват теренни проучвания на средновековна крепост „Момина кула“ край Гоце Делчев

Започват теренни проучвания на средновековна крепост  Момина кула  край Гоце Делчев

Министерският съвет прие решение за учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 3 години за извършване на теренни проучвания и консервация на късноантична и средновековна крепост „Момина кула“, разположена в поземлен имот в горска територия – частна държавна собственост в област Благоевград. Имотът попада в района на дейност на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Гоце Делчев” към Държавно предприятие „Югозападно държавно предприятие” – гр. Благоевград.

 

Учреденото право на ползване е в полза на Общински исторически музей – Гоце Делчев за срок от 3 години за обезпечаване на теренни проучвания и консервация на късноантична и средновековна крепост „Момина кула“. Решението е в съответствие със Закона за горите, с който се допуска извършване на теренни проучвания и консервация в поземлен имот в горска територия – частна държавна собственост.

 

Коментари към новината

Още новини от Общество