Заменят безплатно старите отоплителни уреди с климатици в Благоевград

Заменят безплатно старите отоплителни уреди с климатици в Благоевград

Кметът на Благоевград Методи Байкушев: Нашата цел е да подобрим качеството на живот на хората в общината

До две седмици Община Благоевград ще публикува покана и критерии за кандидатстване за подмяна на отоплителните уреди на дърва и/или въглища с алтернативни форми на отопление – климатици, термопомпи и печки на пелети. С това  стартира приемът на заявления по процедурата. Очаква се над 4000 домакинства на територията на общината да кандидатстват за екологични отоплителни уреди. Това стана ясно по време на пресконференция, на която бяха представени основните стъпки преди да се премине към подмяна на уредите в одобрените домакинства. След подаване на заявленията, те ще бъдат класирани от експертен екип от Община Благоевград, който с посещения на място ще провери дали домакинствата и условията, в които живеят отговарят на изискванията. Общината ще сключи договор с кандидатите, които покриват критериите, за демонтаж на старите отоплителни печки и монтаж на новите екологични уреди.

„Наясно сме, че освен голямата полза от този проект ще причиним и известни неудобства на хората, които ще се възползват от него. Нашият екип е добре подготвен, инструктиран е да има най-високо ниво на съобразителност по отношение на нуждите на гражданите. Ще се отнесем с нужното уважение към всеки“, каза кметът Методи Байкушев. Предстоят поредица от срещи и информационни кампании за разясняване процедурата за кандидатстване, критериите за участие и ползите от подмяната на старите уреди. Екип от Община Благоевград ще съдейства при попълването на документите, за целта в административната сграда е обособен Информационен център. Той допълни, че Община Благоевград ще реализира и допълнителни мерки за озеленяване на т. нар. кални петна в междублоковите пространства, за да бъдат намалени до минимум фините прахови частици.

 

Целта на проекта е да се подобри качеството на атмосферния въздух на територията на общината чрез подмяна на печки и котли на твърдо гориво с алтернативни екологични източници на отопление, които ще допринесат за намаляването на вредните емисии на фини прахови частици от битовото отопление на твърдо гориво. Общият бюджет на проекта е 21 725 799,06 лева, от които 18 466 929,20 лева от Кохезионния фонд на ЕС, а останалата сума е съфинансирана от националния бюджет на Република България. Периодът на изпълнение на проекта е от месец март 2024 г. до месец декември 2028 г. В пресконференцията участие взеха и инж. Светла Захариева, зам.-кмет по строителство, екология и европроекти, екипа по проекта, експерти от общинска администрация и граждани. Дейностите се реализират по проект: № BG16FFPR002-5.002-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление на територията на община Благоевград“, по процедура № BG16FFPR002-5.002 „За по-чист въздух! (2), приоритет „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021- 2027 г., съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет на Р България.

Коментари към новината

Още новини от Общество