Засякоха радон над нормата в жилища в Пиринско

Засякоха радон над нормата в жилища в Пиринско

Концентрация на радон над допустимата норма е засечена в няколко жилища в Благоевград, Гоце Делчев, Банско. Проучването е направено от РЗИ-Благоевград в рамките на Националната програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху здравето на населението. Поставени бяха измервателни уреди в 1172 жилища в областта, като средната стойност на измерената обемната активност на радон в обследваните жилища е 121 бекерела на куб. м, при допустима 300.

Измерените стойности са в диапазона от 10 до 1990 бекерела на кубик. Най-високата стойност е измерена в жилище в Гоце Делчев. 1988 пък е в жилище в Благоевград, а стойности над 1000 бекерела на куб. м има отчетени още в общините Банско, Гърмен, Кресна и Белица, показва справката на РЗИ.

Най-висока средна стойност на обемната активност на радон е за община Банско (260 Bq/m3), следвана от стойността за община Кресна (214 Bq/m3). Съгласно нормативната уредба за радиационна защита средногодишната концентрация на радон във въздуха за сгради е 300 бекерела на куб.м.

Всички собственици на жилищни сгради с повишена концентрация на радон са получили уведомителни писма. В 16 сгради са поставени отново по два детектора за измерване на концентрацията на радон.

От РЗИ коментират, че това не са стряскащи данни, защото резултатите зависят от мястото, къде е поставен детекторът. Завишените стойности са отчели уреди, поставени в мазета, а не в обитаеми стаи.

Радонът се съдържа в почвата. Прониква в жилищните сгради през малки пукнатини. За намаляване на концентрацията му е необходимо подобряване на вентилацията и по-често проветряване на помещенията, както и уплътняване на пукнатини в основата.

Коментари към новината

Още новини от Здраве