В Благоевград с петиция искат излизане от икономическия район за развитие София

В Благоевград с петиция искат излизане от икономическия район за развитие София

В Благоевград стартира  петиция с искане града да излезе от икономически район за планиране София, с мотивите ,че вкарани заедно със столицата, провинцията губи евросредства.

В основата на петицията е бившия общински съветник и бизнесменДимитър Урдев.

„По начина, по който са организирани териториално районите за планиране, ние сме причислени със София град. Това неминуемо води до увеличаване, чисто статистически, на доходите на глава от населението за целия регион, което не отразява реалностите. Не само за Благоевградска област, в същата ситуация са област Кюстендил, област Перник, област София. Проблемите са два – първият е, че от страна на публичния сектор голяма част от ресурса, които би могъл да се ползва от Общините, де факто се ползва за големите инфраструктурни обекти в София. Отделно от това, когато ние надвишим определен процент на брутен вътрешен продукт на глава от населението, ние попадаме в една друга графа, в която бизнесът също е ощетен. Защото, когато кандидатстваш за финансиране по някоя от европейските програми, ти ползваш само 25% грант съфинанасиране, а останалото е собствено финансиране. Докато региони, които са изключително по-развити от Благоевград като Пловдив, Варна, Стара Загора, Бургас, там грантът може да достигне до 70%. Това ни поставя в една неконкурентна среда, защото, ако бизнесът спре да инвестира, спре да се самофинансира в иновации, в нови технологии, в развитие, той става просто неконкурентен и умира, аргументира се Димитър Урдев.

Според него и бизнеса в града това е една от причините в  последните 7 години да няма ръст на инвестициите в Благоевград.

Нещата са направени така, че в София като град начинът на финансиране е отделен на няколко етапа, градовете са разделени на групи. Примерно София град е първа група, първите големи 8 областни града са втора група, останалите областни и други градове са трета група. БЛагоевград е в третата група. Например за София град има отделени едни средства, които са сигурни и те са на база на глава от населението. Затова и за Благоевградска, и за другите области е проблем, че са в този район за планиране,казва още инициаторът на петицията..  

Коментари към новината

Още новини от Бизнес