Мечтани уреди за рехабилитация получиха децата с увреждания от Белица

Мечтани уреди за рехабилитация получиха децата с увреждания от Белица

По инициатива на кметът на Община Белица Радослав Ревански, в партньорство със Сдружение с нестопанска цел "Емпатия" през 2019 г. в Белица отвори вратите си Център за социални услуги, който предоставя комплекс от услуги насочени към ефективно социално включване, борба с бедността и участие в живота на обществото на всички уязвими групи хора. Социалните услуги, които се предоставят от центърът са: дневен център за деца и младежи и хора с увреждания; дневен център за възрастни хора с увреждания; център за социална рехабилитация и интеграция; център за обществена подкрепа; център за работа с деца на улицата.
В рамките на една година се извърши преустройство, ремонт, изграждане на метална конструкция за асансьорна уредба и ремонт на покрива на сградата на социалната инфраструктура, необходима за създаване и функциониране на социалните услуги на територията на община Белица.
Днес Центърът за социални услуги вече разполага с оборудване на съоръжения значими за хората с увреждания, в изпълнение на проект на Сдружение с нестопанска цел "Емпатия", одобрен за финансиране по компонент 1 с проект : "Оборудване и обзавеждане на Дневен център за деца и младежи с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в община Белица".
Проекта е финансиран от Фонд "Социална закрила" и е на стойност 35 623,20 лв.
Благодарение на Фонд "Социална закрила" потребителите ще могат да се възползват от: вертикализатори, басейн за психомоторика, модули за подобряване на двигателната активност, позициониращ стол, проходилка за деца, стълба за рехабилитация, шведска стена, ДЕЖ табло, масажни и терапевтични топки и др.

 

Коментари към новината

Още новини от Здраве