Община Струмяни и община Берово участваха заедно на изложение в Пловдив

Община Струмяни и община Берово участваха заедно на изложение  в Пловдив
Община Струмяни и община Берово участваха заедно на  Десетият юбилеен Европейски форум на субектите на социалната и солидарна икономика в гр. Пловдив.
Събитието се организира от Националния съюз на трудово-производителните кооперации и Министерството на труда и социалната политика. Със свой щанд на Изложението в палата № 11 на „Международен панаир“ – гр. Пловдив участва и община Струмяни, представлявана от Кмета на общината – г-н Емил Илиев и Зам. Кмет по хуманитарните дейности – г-ца Фиданка Котева. Участието на община Струмяни беше съвместно с община Берово, Република Северна Македония и нейните представители г-н Звонко Пекевски – Кмет на община Берово и г-жа Наташа Каламадевска – служител към община Берово.
Сред официалните гости на форума бяха г-жа Илиана Йотова - Вицепрезидент на Република България, г-н Георги Гьоков - Министър на труда и социалната политика на България и г-н Никола Шмит - Комисар за работни места и социални права в Европейската комисия. Всички те с голям интерес разгледаха щанда на Община Струмяни и община Берово.
През последното десетилетие Европейският форум се утвърди като мащабна социална платформа с модерна визия и иновативни изразни средства, която концентрира важни събития, знакови личности и значими теми, онагледяващи актуалните европейски и регионални тенденции в развитието на социалната и солидарна икономика. Съпътстващо събитие на десетото му издание беше провеждането на кръгла маса на високо равнище с водеща тема „Справедлива, адекватна и трансформираща социална икономика“.

Коментари към новината

Още новини от Бизнес