Вдигат наемните цени на табачетата, намаление за кафенетата в центъра на Благоевград

Вдигат наемните цени на табачетата, намаление за кафенетата в центъра на Благоевград

Ден преди заседанието, председателят на местния парламент Радослав Тасков представи пред представителите на медиите и обществеността какво предвижда предварителния дневен ред, в който са включени 42 точки.

Предстоящото редовно заседание на Общински съвет Благоевград, което е насрочено за утре - 29 юли от 09:30 часа в зала „22-ри Септември“  на община Благоевград, ще започне с обявяване решение на Общинската избирателна комисия за избран общински съветник и полагане на клетва. Николай Георгиев Бачев ще положи клетва  като нов общински съветник от листата на БСП за България. Той влиза в Общински съвет Благоевград на мястото на Гергана Янчева, която подаде молба за напускане на местния парламент.  Общинската избирателна комисия със свое решение  прекрати предсрочно пълномощията ѝ по нейна молба.

Г-н Тасков информира, че до момента в деловодството на Общински съвет няма входирани предложения за извънредни точки, но има подадени три искания за изказване от граждани

Заседанието ще продължи с отчет за дейността на Общински съвет Благоевград за периода 01.01.2022 година до 30.06.2022 година, докладван от председателя Радослав Тасков.

Във връзка с полагането на клетва на новия общински съвет, в дневния ред е включена точка, свързана с попълване състава на постоянните комисии към Общински съвет Благоевград.

Местните парламентаристи ще трябва да дадат своя вот и по предложение на кмета, относно проект за изменение на Приложение № 8 и Таблица на базисни наемни цени за Община Благоевград на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Благоевград.

От  предложението става ясно, че:

1-ра зона – ЦЕНТЪР – наемът на откритите площи да бъде намален от 7 на 5 лв. за кв. м.;

– 2-ра и 3-та зона – ШИРОК ЦЕНТЪР И КВАРТАЛИТЕ– наемът да бъде увеличен от 1.8 лв. на 2.80 лв. за кв. м.;

 

– 4-та зона – наемът да бъде увеличен от 1.20 лв. на 1.50 лв.

„Създава се и нов запис, нов член в наредбата – нова такса за т.н табаци. Твърдо наема за открита площ да стане 15 лв. за кв. м. + такса за поставяне на хладилни витрини, която ще е 15 лв. без ДДС“, разясни г-н Тасков.

Общинските съветници ще дискутират и друго важно предложение, а именно -сключване на договор за дългосрочен нисколихвен кредит на СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД – Благоевград.

 „Към момента задълженията на лечебното заведение възлизат на около 5 млн. лв. Настоящото ръководство, след встъпването си в длъжност, е успяло да погаси около 200 хил. лв. от натрупаните задължения, но се нуждае от свеж финансов ресурс, за да не се стигне до спиране на доставките на жизеноважни лекарства за пациентите на болницата“, информира председателят на Общински съвет Радослав Тасков.

Той допълни, че с даването на  съгласие да се проведе процедура за изтегляне на кредит, ще може спокойно да се работи и да не се стига до спиране на доставката на лекарства.

„Искането на болницата е за кредит до 1.5 млн. лв., но община Благоевград може да гарантира максимално за 1 млн. 386 хил. лв. Надявам се, че предложението ще бъде подкрепено, тъй като не може да си позволим това лечебно заведение да спре да функционира“, коментира г-н Тасков.

Заседанието на Общински съвет Благоевград ще продължи с разглеждане и гласуване на предложението на кмета Илко Стоянов, относно финансиране на процедури „Инвитро“ със средства от бюджета на община Благоевград. То ще бъде докладвано от Павлин Янкулски – Председател на Комисия по здравеопазване.

На редовното заседание утре ще бъдат разгледани и серия от предложения, относно предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост по реда на § 27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ, допълни още председателят на местния парламент.

Предложенията, включени в дневния ред на предстоящото заседание, са разгледани от постоянните комисиите към местния парламент.

Дневният ред беше одобрен на Председателски съвет към Общински съвет Благоевград, провел се на 25 юли 2022 година.

Редовното заседание на Общински съвет Благоевград ще се проведе утре-29 юли 2022 година /петък/ от 09:30 часа в зала „22-ри Септември” на община Благоевград.

Коментари към новината

Още новини от Бизнес