Важно! Парламентът прие единодушно промените в Закона за хората с увреждания свързани с ТЕЛК

Важно! Парламентът прие единодушно промените в Закона за хората с увреждания  свързани с ТЕЛК

 

Днес с пълно мнозинство със 172 гласа “за”, нула “против” и нула “въздържал се” приехме окончателно промените в Закона за хората с увреждания, свързани с проблеми при процеса на преосвидетелстване от Териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) и Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК). Те бяха внесени от ГЕРБ- СДС по предложение на омбудсмана проф. Диана Ковачева.

Въвеждаме задължение Регионалната здравна инспекция да уведомява служебно хората за необходимостта от редовно преосвидетелстване не по-късно от четири месеца преди изтичане на определения в експертното решение (ЕР) срок на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане.

Срокът за извършване на експертизата е три месеца от подаване на заявлението - декларация в Регионалната картотека на медицинската експертиза или три месеца от постъпване на жалбата в НЕЛК. Когато хората са подали заявление за преосвидетелстване не по-късно от три месеца преди изтичане на срока на експертните им решения и от ТЕЛК не са установени вида и степента на увреждане, се удължава валидността на последното издадено експертно решение до издаване на ново.

Подкрепата ще се прекратява, когато след редовно призоваване за преосвидетелстване лицата не са се явили на преглед в ТЕЛК.

Заварените случаи към влизането в сила на ЗХУ също са обхванати и ще продължат да получават пенсиите си и всички видове подкрепа.

Пенсиите, правата и видовете подкрепа ще се възобновят служебно на лицата, които са подали заявление за преосвидетелстване до влизане в сила на Закона и има забавяне на медицинската експертиза.

Отстранихме и една несправедливост за хората с увреждания с над 90 на сто степен на увреждане с чужда помощ, които получават пенсия за военна инвалидност или за гражданска инвалидност или наследствена пенсия. Промените в ЗХУ предвиждат освен хората, които получават социална пенсия за инвалидност, и тези лица да получават месечна финансова подкрепа в размер на 57 на сто от линията на бедност.

 

Коментари към новината

Още новини от Общество