Глобяват търговци на едро заради недостига на лекарства

Глобяват търговци на едро заради недостига на лекарства

В Специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти (СЕСПА) има сериозни пропуски, които компрометират данните от нея ,включително и забранителния списък за износ на лекарства на ИАЛ. Това е констатирало "Информационно обслужване" след одит, поръчан от предишното ръководство на Министерство на здравеопазването.

Това обяви служебният министър Асен Меджидиев на брифинг в МЗ по темата за недостига на определени лекарства в аптечната мрежа.

"Въпреки установените пропуски, не са взети мерки за отстраняването им. Единственото, което е направено от предшественичката му Асена Сербезова в тази посока е смяната на формулата", посочи Меджидиев.

Затова Министерство на здравеопазването е започнало масови проверки като вече има установени търговци на лекарства на едро, които не са подавали коректно информация към СЕСПА.

Срещу тях е образувано административно производство като може да се стигне и до отнемане на лиценза им, посочи Меджидиев.

Одитът на "Информационно обслужване" показва следните пропуски в информационната система за проследяване и анализ на лекарствата у нас:

  • Липсва технологичен инструмент за ограничаване на отделни действия в случай на неподаване на данни или грешно подаване.
  • Системата не използва услуга за удостоверяване на време, водят се само вътрешни логове без хеш и защита.
  • Софтуерната база, която използва СЕСПАq не е лицензирана.
  • Системата позволява подаване на данни назад във времето спрямо текущия момент. При тестване е установено, че позволява подаване на данни до 180 дни назад, което в голяма степен компрометира достоверността им и позициите от забранителния списък на ИАЛ.
  • Системата няма възможност за контрол и проверка на налични количества спрямо потреблението.
  • Липсва автоматизиран процес по изчисляване на наличностите.
  • Генерирането на забранителния списък не е автоматизиран и се извършва чрез ръчно стартиране на програмни скриптове - тоест всеки администратор може да влезе в системата и да я коригира, както му е удобно. Извършените промени не оставят следа.

Министерство на здравеопазването предлага серия законодателни промени, сред които - промяна на алгоритъма за попадане в системата, съкращаване на сроковете за издаване на разрешителни за паралелен внос на лекарства, ако даден медикамент е в недостиг, при установяване на нарушения при търговците да се запечатват обектите им.

"Проверките на Изпълнителнтата агенция по лекарствата ще продължат докато не бъдат приети предложенията на МЗ", заяви Меджидиев.

Той отправи призив към предшественичката му Асена Сербезова да обясни защо в рамките на нейното управление не са предприети мерки за отстраняване на проблемите в системата за проследяване на лекарствата.

Служебното правителство започва подготовка на екипи, площадки и хангари за медицински хелукоптери у нас. Сформирана е работна група между Министерство на здравеопазването, Министерство на транспорта, МВР, Министерство на отбраната, МРРБ и Министерство на финансите. Целта е при наличност на медицински хеликоптер в България ние да сме готови веднага, обясни Меджидиев.

Коментари към новината

Още новини от Общество