Ускорява се процесът за изграждането на нов мост над река Струма край село Покровник

Ускорява се процесът за изграждането на нов мост над река Струма край село Покровник

Ускорява се процесът за изграждането на нов мост над река Струма на третокласния път III- 1006 край село Покровник.

На работна среща, организирана от областния управител, в Благоевград се събраха председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ – инж. Венцислав Ангелов, директорът на Областно пътно управление Благоевград Иван Кунев, представители на изпълнителя на обекта и граждани. Обсъдени бяха действията, които агенцията ще предприеме, за да може реализирането на обекта да започне във възможно най-кратък законов срок.

На срещата днес бяха разгледани и разяснени техническите особености при изграждането на новото съоръжение. Уточнено бе, че преди изграждането на основното съоръжение ще бъде изградено допълнително техническо съоръжение за преместване на инженерните комуникации без това да води до удължаване на общия срок за изпълнение на договора за строителство, който е 300 дни от издаването на разрешението за строеж. За да може работата да започне колкото се може по-скоро, за изграждането на основното и на допълнителното съоръжение, ще бъде поискано частично разрешение за строеж по чл.148, ал.6 от Закона за устройство на територията. Издаването на частично разрешение за строеж е възможно да бъде реализирано до 40 дни..

След проведената през 2022 г. открита процедура по ЗОП проектантските дейности и строително-монтажните работи са възложени на ДЗЗД „Мост Покровник“, в което участват „Грома Холд“ ЕООД и „Пътпроект“ ЕООД. Стойността на договора е над 7,2 млн. лв. с ДДС и средствата са осигурени от бюджета на АПИ.

Със заповед от днес областният управител назначи комисия, която да обследва състоянието на всички комуникационни съоръжения, прикачени към съществуващия мост.
Целта на днешната среща бе да се покаже, че институциите трябва да работят заедно в унисон и в интерес на гражданите, при стриктно зачитане на нормативните изисквания за строителство

 

Коментари към новината

Още новини от Общество