31 лица регистрирани като хазартно зависими в НАП – Благоевград

31 лица регистрирани като хазартно зависими в НАП – Благоевград

31 лица от Пиринско са подали заявления да бъдат регистрирани като хазартно зависими. Това е броят на лицата към 19 януари тази година, които по свое желание са попълнили писмено документи за регистрация в НАП – Благоевград, съобщиха от институцията в отговор на репортерско запитване. Има ли лица, които са подали заявление по електронен път, знаят само от централното управление на НАП, която от 12 декември 2022 г. поднови поддържането на регистъра за хазартно уязвими лица.

В игралните зали разполагат със списъци на лица, които са регистрирани в НАП като хазартно зависими

Платформата регистрира лицата, които смятат, че имат проблем с хазарта, или чието социално положение и равнище на доходи може да ги направи по-податливи към участие в хазартни игри и развиване на хазартна зависимост. Искане за вписване в регистъра може да подаде всеки, който смята, че не може да контролира както времето, прекарано в хазартни игри, така и средствата, които изразходва за участие в тях, отбелязват от НАП. Около 240 са общо регистрираните лица в страната.

Минималният срок, в който нечие име може да фигурира в регистъра, е две години. Всеки може да посочи и конкретен период, като има лица, посочили 10-годишен срок, съобщиха от офиса на НАП – Благоевград. Гражданите, които вече фигурират в регистъра, могат да поискат заличаване на името си от него, като всяка промяна се извършва лично или от законен представител. Регистърът не е публичен и е достъпен само за ограничен брой служители от НАП и за оторизираните органи, сред които са игралните зали и казината.

Репортер на „Струма“ провери в понеделник на обяд в една от игралните зали в Благоевград как се изпълняват ограниченията спрямо хазартно зависими клиенти. Управителят на залата Емил Цолов показа списък, в който има около 30 уязвими лица.

„Още преди да бъде създаден регистър в НАП, ние имаме представа кои клиенти са зависими от хазарт. Не ги допускаме до игралните автомати. Охраната извършва проверка още на входа на личните документи. В казината има забрана да играят лица, които са на високи държавни позиции или в местната власт. Не се допускат да играят кметове, общински съветници, като мерките са свързани с противодействието на пране на пари“, заяви Емил Цолов.

Хазартната дейност, включително онлайн казината в България, подлежат на лицензиране. В продължение на доста години контролен орган за хазарта в България беше Държавната комисия по хазарта. През 2020 г. с промени в Закона за хазарта отговорността за контрола върху хазартната дейност се прехвърли върху Националната агенция за приходите (НАП). 

 Струма

Коментари към новината

Още новини от Общество