Кметът Владимир Москов: Изграждането на язовир ще реши проблема с водоснабдяването не само в Община Гоце Делчев, но и Разлог и Банско

 Владимир Москов, кмет на Община Гоце Делчев, в интервю за Радио „Фокус“ -Пирин

Фокус: Г-н Москов, общините Гоце Делчев, Хаджидимово и Гърмен имат известен проблем с водоснабдяването. Като кмет на Община Гоце Делчев как смятате, че може да се реши този проблем?

Владимир Москов: По информация на ВиК, в последните няколко години пада отокът от основния водоизточник – река Туфча, с който се водоснабдява по-голямата част от Общината и територията на района. Това налага отново да се постави въпросът за изграждане на язовир над село Брезница. Това е една  много сериозна инвестиция, някъде около 35 милиона лв. и смятаме, че с изграждането й ще се реши проблемът с водоснабдяването, както на района на Гоце Делчев  и град Гоце Делчев, така и ще могат да се подават и допълнителни количества за района на общините Банско и Разлог. Котвата на която е предвиден язовирът дава тази възможност. Имайки предвид аномалиите в природата – засушаване, след това силни дъждовни периоди, е необходимо изграждането на такъв язовир за водоснабдяване, а пък остатъчните количества могат да се използват и за напояване.

Фокус: Откога  е тази идея и чия е?

Владимир Москов: Тази идея е от преди 90-та година, но след това е стопирана. Идеята излиза от Община Гоце Делчев. Коментирали сме с колегите в района и в Гоце Делчев, и в Гърмен, Хаджидимово, както и  с колегите в Банско и Разлог, така че въпросът е свързан с финансиране. До този период европейско финансиране не е имало. Възможностите са да се потърси финансиране от държавата.

Фокус: Колко би струвало водното съоръжение?

Владимир Москов: Около 35 милиона лева, въз основа на предварителен идеен проект и съгласувания. Могат да се направят и някои допълнителни съоръжения, свързани с микроелектроцентрали, които след определен период от време могат да възстановят средствата, които са вложени в изграждането на язовира.

Фокус: На какво мнение е ръководството на другите две общини – Хаджидимово и Гърмен, разговаряли ли сте с тях по този въпрос?

Владимир Москов: Коментирали сме въпроса с тях, те са съгласни. Също така и с кметовете на Банско и Разлог. Дори Банско би трябвало да прояви по-голяма заинтересованост, имайки предвид развитието му като ски-курорт и необходимостта от допълнителни количества вода и при обработката на пистите, и при подготовката им за зимни условия.  Това ще даде възможност за допълнително водоснабдяване на Банско. Имаме принципно съгласие от колегите от съседните общини.

Фокус: Кандидатствате по различни проекти и програми за ремонт на два околовръстни пътя. Разкажете ни повече за това.

Владимир Москов: Кандидатствахме, но за съжаление още няма резултат. По оперативна програма за развитие на селските райони, кандидатстваме по мярката, която е свързана с изграждане на общински пътища и основна рехабилитация. Единият е пътят през Такето, който е възлов път и който ще освободи града от големия трафик в икономическата зона и бизнес зоната. Ще освободи редица улици, които в момента се задръстват от определени периоди от деня, ще се намали и замърсяването на града. Другият е главният път Баничан – Брезница-Корница, който е възлов път от общинските пътища и свързва три от най-големите села на територията на Общината, за който е предвидена цялостна рехабилитация. Тези два подпроекта са в един голям проект в програмата за развитие на селските райони. Очакваме все още резултат. Има един околовръстен път, който минава покрай Борово и свързва главния път Банско-Гоце Делчев с пътя Гоце Делчев-Петрич, който е 2 километра. Той е за рехабилитация. Относно него, разчитаме на Агенция пътна инфраструктура. Разговаряли сме няколко пъти и очакваме да бъде включен в програмата им за рехабилитация.

Фокус: Многопрофилната болница за активно лечение в Гоце Делчев ще получи допълнително финансиране от държавата в размер на 144 000 лева. На какво се дължи това и за какво ще бъдат използвани те?

Владимир Москов: Това е една допълнителна подкрепа от държавата, допълнително финансиране като бонуси, предвидени за отдалечени труднодостъпни райони. Този договор е подписан с Министерство на здравеопазването, като средствата ще бъдат изплатени на 4 пъти, на всяко тримесечие. Сумата е предвидена за подпомагане дейността на болницата и в сравнение с миналата година, тя е с 10 000 лева повече. Това е една добра сума, която ще подпомогне лечебната дейност и финансирането на извънклиничните пътеки на болницата, което ще даде допълнителна стабилност.

Фокус: Одобрен е и Вашият проект за финансиране доизграждането на надстройка  за осигуряване на достъпна среда за възрастни хора с умствена изостаналост в Гоце Делчев. На каква стойност е проектът и бихте ли ни разказали повече за него?

Владимир Москов: Стойността на проекта е 179 842 лева, от които 122 000 са от Министерство на труда и социалната политика, останалите 57 000 лева са финансиране от общинския бюджет. Това е проект за център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост в  Община Гоце Делчев. Той е от важните центрове. Ще бъде изграден асансьор, също така ще бъдат допълнително пристроени стаи, които ще бъдат оборудвани. Това са допълнителни сервизни помещения, чрез които ще се даде възможност за допълнителна услуга за хората, които ползват центъра. В същата сграда е и центърът за настаняване от семеен тип за възрастни хора с деменция, така че ще се даде възможност за по-добро обслужване за хората, които са с проблеми, по-качествена услуга. Двата центъра са с по 14 места. Стратегическа задача на Общината е осигуряване на добри условия за грижа за хората със здравословни и други проблеми, касаещи здравето им. Строителството ще приключи в края на календарната 2017 година. Одобрен е проекта, подписали сме договор с Министерството на труда и социалната политика. В момента върви процедура за определяне на изпълнител. Смятам, че до лятото ще бъдем  готови  и ще предоставим тази нова услуга на хората с проблеми.

Фокус: Г-н Москов, цената с природния газ се повишава с 30% , а с това ще се повишат цените на всички останали услуги. Как ще се отрази това на общинските институции, като читалища, театри и други?

Владимир Москов: Ние ползваме газ от метан станция. При нас е и малко по-скъп, защото тук няма газопровод. Ще се повиши цената и това ще оскъпи услугата. Голяма част от училищата и детските градини се отопляват на газ, а след тези промени разходите ще се увеличат и това ще наложи отпускането на допълнителни средства. Не е добре това, но да се надяваме, че държавата ще осигури обективен контрол и определяне на по-нормални цени.

Фокус: Имате ли притеснения, че бизнесът може да фалира?

Владимир Москов: При нас малко фирми ползват газ. Повечето такива са обществени учреждения и три от фирмите, но не съм получил такива сигнали в момента.

 


Няма добавени коментари.

Добави коментар: