Министерски съвет реши: Променя се собствеността на пътни участъци на територията на град Петрич

Министерски съвет реши: Променя се собствеността на пътни участъци на територията на град Петрич

 

С решение на Министерския съвет се променя собствеността на пътни участъци от републикански пътища III-108 и III-198 на територията на гр. Петрич от публична държавна в публична общинска собственост, а участъци от улиците „Цар Симеон“, „Места“, „Елтепе“ и „Солунска“ стават публична държавна собственост. С промените дължината на път III-108 се намалява с 0,757 км, а дължината на път III-198 се увеличава с 1,315 км.

С промените се облекчава трафикът през централната част на града, намалява се шумът в градската част и пътнотранспортните произшествия. Предоставя се и възможност на общината да осигурява необходимите средства за поддържане на транспортните артерии в населеното място в добро техникоексплоатационно състояние и коректност на данните за републиканската пътна мрежа.

Коментари към новината

Още новини от Бизнес