Нов съдия в Районен съд-Благоевград

Нов съдия в Районен съд-Благоевград

Днес в Районен съд – Благоевград встъпи съдия Катя Сукалинска, която бе преместена от РС-Сандански с Решение на ВСС в края на миналата година. На встъпването присъстваха Председателя на Окръжен съд –Благоевград, съдия Петър Узунов, Районния прокурор Борислав Ковачки, и.ф. председателя на РС-Благоевград, съдия Калина Иванова, районни съдии, съдия по вписванията и съдия-изпълнител. Съдия Калина Иванова подари на съдия Сукалинска от името на съдиите в Благоевград, икебана с цветя и стилен химикал за да подписва обективни и справедливи съдебни актове и в РС-Благоевград, след което тя бе поздравена с добре дошла от всички присъстващи магистрати. Съдия Сукалинска има съдийски стаж повече от 13 години, тя е с ранг „съдия в Апелативен съд“ и до сега е правораздавала в РС-Сандански, където е разглеждала граждански дела.

Коментари към новината

Още новини от Право и ред