Радослав Ревански, кмет на Белица и член на УС на НСОРБ: Решаването на проблемите на хората е по-важно от трупането на актив от изпълнени проекти

Радослав Ревански, кмет на Белица и член на УС на НСОРБ: Решаването на проблемите на хората е по-важно от трупането на актив от изпълнени проекти

Европейското финансиране дава изключителни възможности за общините, но умелото управление на тези възможности остава сериозно предизвикателство за общинските ръководства, коментира в своето експозе кметът на община Белица и член на УК на НСОРБ Радослав Ревански на срещата на кметовете и председатели на общински съвети от Югозападния район за планиране, която се провежда в София на 9 и 10 януари.

Само преди две години не сме си и мислили, че проблем пред общините ще бъде не липсата на средства, а огромният ресурс, който трябва да бъде инвестиран, отбеляза Ревански. Той изрази надеждата на своите колеги, че методиката за отпускане на средства няма да се превърне в пречка пред успешното инвестиране на предвидения в бюджета държавен ресурс.

„Приоритетите са еднакви, независимо от размера на общината, просто мащабите са различни“ – така кметът на Белица обобщи типологията на внесените за финансиране проекти, които залегнаха в държавния бюджет. На фона на безпрецедентните инвестиционни възможности се откроява недостатъчната подготвеност на част от общините, известната плахост за влагане на средства в проектиране, за което да се търсят пари и в не винаги обмисленото кандидатстване за европейско финансиране. Част от българските общини остават ограничени само в рамките на средствата по Стратегическия план за развитие на селските райони. Това изисква много добро дългосрочно планиране от страна на местните ръководства и планиране на източниците за финансиране на обектите, които е необходимо да бъдат изградени или развити.

„Не всеки проект трябва да се прави на всяка цена. Да, трябва да бъдем активни, но един проект освен да бъде законосъобразен и изрядно разписан, трябва да бъде преди всичко целесъобразен – да има ползи за населението“, подчерта членът на ръководството на НСОРБ Радослав Ревански. В неговата община в момента се изпълняват проекти за над 32 млн. лв., но са планирани така, че всеки да носи своята добавена стойност, да надгражда и развива създаденото с общински, национални и европейски средства.

Радослав Ревански обърна специално внимание на важността за качественото управление на проектите, независимо от източника на финансиране, особено в настоящия мандат на местната власт. Част от проектите навлизат в период на устойчивост и това не сваля от бенефициентите отговорността за контрола и управлението на направените инвестиции. „Няма идеален проект. Тъжно е, че поради лошата комуникация и не добра съвместна работа,  не винаги е възможно да се вземат правилните решения и да бъде постигано очакваното качество. Това, според Радослав Ревански опорочава цялата философия на европейската подкрепа и нерядко поражда евроскептицизъм.

Като кмет винаги съм се старал да упражнявам личен контрол както в процеса на проектиране, така и на място над работата на всеки изпълнител, сподели кметът на Белица. Освен по-добро качество и по-висока ефективност на вложените средства, това носи и висока оценка от гражданите. „За мен винаги е било по-важно да реша даден проблем на хората, вместо да изпълня проект, заради самия проект“, каза Радослав Ревански. Правилното планиране не може да върви по самостоятелна писта, то винаги е обвързано с изграждането и поддържането на взаимоотношенията в местната общност, подчерта кметът на Белица Радослав Ревански, който бе един от ключовите говорители в програмата на въвеждащата среща за общините от ЮЗР.

Коментари към новината

Още новини от Общество